Blog

Cách chơi Pyramid Solitaire

Pyramid solitaire là một trò chơi solitaire vui nhộn khác hẳn với trò chơi solitaire thông thường- trong hầu hết các trò chơi solitaire, bạn dựng các thẻ lên một nền tảng, nhưng trong Pyramid solitaire, bạn sẽ loại bỏ các thẻ! Các quân bài chỉ có thể được gỡ bỏ khi chúng thêm tối […]