Blog

24 Câu Hỏi Phỏng Vấn Hibernate Là Gì Trong Vị Trí Java Developer

Java là ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng nhiều trong lĩnh vực lập trình và ứng dụng. Các nhà phát triển Java luôn cố gắng để tìm các khung framework tốt nhất cho dự án lập trình của họ. HIbernate framework hiện đang được chú ý trong cộng đồng lập trình. Nếu bạn đang thắc mắc Hibernate là gì trong Java? Và những câu hỏi phỏng vấn về Hibernate trong vị trí Java Developer. Hãy tiếp tục đọc.

Ở đây, tôi sẽ trình bày những thông tin về Hibernate là gì trong Java và những câu hỏi vè Hibernate cho vị trí nhà phát triển Java. Khi đọc xong bài chia sẻ này, bạn sẽ có những kiến thức tổng quan về Hibernate là gì.

Hãy bắt đầu với các câu hỏi phỏng vấn Hibernate bằng cách xem qua Hibernate.

Hibernate Là Gì Và Tại Sao Chúng Ta Nên Quan Tâm?

Như đã đề cập, Hibernate là một framework trong Java, một giải pháp ORM (Object Relational Mapping) mã nguồn mở, gọn nhẹ. Hibernate giúp đơn giản hoá sự phát triển của ứng dụng Java để tương tác với cơ sở dữ liệu.…

Hibernate giúp tạo các đối tượng độc lập với phần mềm cơ sở dữ liệu và phát triển logic bền vững dễ dàng hơn. Nói một cách đơn giản, Hibernate là một công cụ miễn phí tạo điều kiện cho các tương tác giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Hibernate cơ bản.

Câu Hỏi Phỏng Vấn HIbernate Cơ Bản

Hãy bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản trong các câu hỏi phỏng vấn Hibernate này. 8 câu hỏi đầu tiên liên quan đến Hibernate này bao gồm những điều cơ bản đơn giản ở cấp độ đầu vào.

1. Công cụ ORM là gì?

ORM là công cụ ánh xạ quan hệ đối tượng, giúp đơn giản hóa việc tạo, thao tác và truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng nội bộ API Java để tương tác với cơ sở dữ liệu. Đó là một kỹ thuật ánh xạ (mapping object) các đối tượng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

2. “Nhẹ” nghĩa là gì?

Như đã đề cập, Hibernate là một công cụ gọn nhẹ. Vậy “nhẹ” ở đây có nghĩa là gì? Trong ngữ cảnh của máy tính, “nhẹ” mô tả một ứng dụng, chương trình máy tính hoặc thiết bị không sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống. Do đó, nó có dung lượng bộ nhớ nhỏ (RAM) và mức sử dụng CPU thấp.

3. Ưu điểm của Hibernate là gì?

Dưới đây là danh sách nhiều ưu điểm của Hibernate:

 • Nó nhanh
 • Nó nhẹ và mã nguồn mở
 • Nó làm giảm độ dài mã, loại bỏ mã viết sẵn, giải phóng các nhà phát triển cho các nhiệm vụ khác
 • Nó củng cố mối quan hệ cấp độ đối tượng
 • Nó tạo điều kiện cho việc tạo ra các truy vấn cơ sở dữ liệu độc lập
 • Nó cung cấp tài nguyên để tạo bảng tự động
 • Thật dễ dàng tích hợp với các khuôn khổ Java Enterprise Edition (EE) khác.

4. Tại sao Hibernate lại tốt hơn Java Database Connectivity (JDBC)?

Hibernate vượt trội hơn JDBC vì:

 • Mã Hibernate rõ ràng hơn và dễ đọc hơn nhờ việc loại bỏ mã boiler-plate – một thứ được tìm thấy trong JDBC
 • Không giống như API JDBC, Hibernate hỗ trợ các liên kết, tập hợp và kế thừa
 • HQL (Ngôn ngữ truy vấn Hibernate) gần với Java hơn và hướng đối tượng hơn
 • Các nhà phát triển không cần phải viết mã để lưu trữ và tải dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
 • Hibernate cho phép phát triển ứng dụng nhanh hơn

5. Persistence là gì?

Trong ngữ cảnh của Java, tính kiên trì mô tả dữ liệu và các đối tượng tồn tại lâu hơn quá trình được sử dụng để tạo ra chúng.

6. Kể tên một số cơ sở dữ liệu mà Hibernate hỗ trợ.

Hibernate hỗ trợ các cơ sở dữ liệu như:

 • DB2 / NT
 • FrontBase
 • Công cụ cơ sở dữ liệu HSQL
 • Máy chủ động Informix
 • Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Máy chủ SQL
 • Sybase

7. HQL là gì?

HQL là viết tắt của Hibernate Query Language, một ngôn ngữ hướng đối tượng mạnh mẽ độc lập với cơ sở dữ liệu. Nó giống như SQL, ngoại trừ việc nó sử dụng các đối tượng thay vì tên bảng. HQL là một ngôn ngữ truy vấn rất đơn giản, được sử dụng để thực hiện các hoạt động khác nhau trên cơ sở dữ liệu quan hệ mà không cần đến các truy vấn cơ sở dữ liệu phức tạp.

8. Đặt tên cho bốn mức ORM trong Hibernate.

Bốn cấp độ ORM của Hibernate là:

 • Ánh xạ toàn bộ đối tượng
 • Lập bản đồ đối tượng ánh sáng
 • Ánh xạ đối tượng trung bình
 • Quan hệ thuần túy

Sau khi xem xét 8 câu hỏi phỏng vấn Hibernate là gì cơ bản, hãy xem mức độ cao hơn với các câu hỏi ở mức trung cấp.

Rate this post