[Working 100%] Tắt bàn phím laptop, dùng bàn phím riêng | Tắt bàn phím laptop (nội bộ) và dùng bàn phím ngoài – Tech Know
Blog

[Working 100%] Tắt bàn phím laptop, dùng bàn phím riêng | Tắt bàn phím laptop (nội bộ) và dùng bàn phím ngoài – Tech Know

hktc.info xin giới thiệu bài viết [CPP] Hướng Dẫn Cách Tắt Bàn Phím Laptop (Dell, Asus, HP, Lenovo, MSI,…) và sử dụng bàn phím rời tránh xung đột (100% thành công). Sau một thời gian mình đã thử rất nhiều cách như dùng tool, gỡ driver… nhưng không được vì có người sẽ khối bàn […]