Balance – Sự Cân Bằng trong Kinh Tế
Blog

Balance – Sự Cân Bằng trong Kinh Tế

Balance, một từ tiếng Anh thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, mang ý nghĩa cân bằng và số dư trong tiếng Việt.

Balance là gì?

Balance hay cân bằng, là khái niệm quan trọng trong kinh tế. Nó đề cập đến sự cân đối giữa các yếu tố khác nhau trong một hệ thống hay một tài khoản. Balance có thể ám chỉ sự cân đối về số lượng, giá trị hoặc quy mô. Trong tài chính, balance được sử dụng để chỉ sự cân đối giữa tài sản và nợ phải trả.

Một số từ liên quan với Balance

Bảng cân đối kế toán (Balance sheet)

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn để hình thành các tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Số dư tài khoản (Account Balance)

Số dư tài khoản là tổng số tiền đang có trong tài khoản tài chính, chẳng hạn như tài khoản tiết kiệm hay tài khoản vãng lai, tại bất kì thời điểm nào. Số dư tài khoản bằng tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả.

Số dư nợ (Debit Balance)

Số dư nợ trong tài khoản kí quĩ là tổng số tiền khách hàng còn nợ người môi giới hoặc người cho vay khác các khoản tiền ứng trước để mua chứng khoán.

Số dư khả dụng (Available Balance)

Số dư khả dụng là số dư trong tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiền gửi không kỳ hạn mà chủ tài khoản có thể sử dụng ngay lập tức, bao gồm gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản.

Số dư thẻ tín dụng (Credit Card Balance)

Số dư thẻ tín dụng là tổng số tiền mà bạn nợ công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn. Số dư thẻ tín dụng sẽ thay đổi dựa trên thời gian và cách sử dụng thẻ.

Ví dụ sử dụng balance trong tiếng Anh

Sau khi biết được số tiền chúng ta sẽ cần, hãy sử dụng balance còn lại.

Sự thành công của công ty được phản ánh qua balance khá lớn trong ngân hàng.

Các biện pháp thuế mới được thiết kế để cân bằng lại balance.

Balance – Sự Cân Bằng trong Kinh Tế

Với những ví dụ và thông tin trên, bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm “balance” trong lĩnh vực kinh tế. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn mở rộng kiến thức về tài chính và kinh tế.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *