Blog

Bán thành phẩm là gì? Cách tính giá bán thành phẩm?

hktc.info xin giới thiệu bài viết

1. Bán thành phẩm là gì?Một số thông tin cần biết

1.1.Bán thành phẩm là gì, tiếng anh nói như thế nào?

Để hiểu về bán thành phẩm trước hết phải hiểu về khái niệm bán thành phẩm Tiếng Anh bán thành phẩm là gì!

1.1.1.Bán thành phẩm là gì?

Bán thành phẩm là thành phẩm đã hoàn thành một hoặc nhiều công đoạn nhưng chưa phải là công đoạn cuối cùng. Các sản phẩm này sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ, tiếp tục hoàn thiện, hoàn thiện công đoạn cuối cùng mới được coi là thành phẩm.

Bán thành phẩm là một mắt xích thu chi quan trọng trong kế toán và chiếm vị trí quan trọng trong sản xuất hàng hóa. Mặc dù những sản phẩm này chưa hoàn thiện, nhưng chúng đang ở giai đoạn cuối cùng của thành phẩm, và chúng vẫn cần phải chịu một số chi phí nhất định và chúng vẫn chưa được sử dụng hoặc bán.

Những sản phẩm này tuy chưa hoàn thành công đoạn sản xuất nhưng vẫn được ghi vào đối tượng tồn kho, xuất kho ở công đoạn cuối cùng và tiếp tục được sản xuất để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Trong công tác kế toán, bán thành phẩm là tài sản được doanh nghiệp liệt kê vào 155 đối tượng. Bán thành phẩm không được kiểm tra so với sản phẩm nhập khẩu và quy cách sản phẩm.

1.1.2.Bán thành phẩm tiếng anh là gì?

Thành phẩm trong tiếng Anh có nghĩa là “finished products” hoặc “finished goods”, còn bán thành phẩm thì chỉ cần thêm từ “semi”. Trong tiếng Việt, “semi” là một nửa, thường được đặt trước danh từ hoặc cụm danh từ. Vậy chúng ta có thể đọc bán thành phẩm bằng tiếng Anh là “bán thành phẩm“.

1.2.Có sự khác biệt nào giữa bán thành phẩm, thành phẩm và bán thành phẩm không?

Để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh, quá trình sản xuất cần trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Để có thể tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, nguyên vật liệu đầu vào phải được đưa vào chế biến, WIP, bán thành phẩm và qua các công đoạn sản xuất cuối cùng, nhập kho và phân phối sản phẩm ra thị trường.

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa 3 khái niệm này, để hiểu rõ hơn về bán thành phẩm, hãy cùng so sánh sự giống và khác nhau giữa bán thành phẩm, thành phẩm và bán thành phẩm nhé!

Giống nhau: Một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa cần sử dụng lao động, chi phí nguyên vật liệu, mọi công đoạn sản xuất của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Điểm khác biệt: WIP được tạo ra trước tiên, sau đó đến bán thành phẩm và cuối cùng là thành phẩm, chúng khác nhau rất nhiều ở các công đoạn sản xuất. Theo từng giai đoạn hình thành, bán thành phẩm là thành phẩm và bán thành phẩm chưa được hình thành trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất được gọi là bán thành phẩm.

Thành phẩm là sản phẩm đã được hoàn thành và đưa vào bảo quản ở nhiều công đoạn khác nhau giúp doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế.

Ví dụ, trong một doanh nghiệp dệt may có phân xưởng nhuộm và may thì bán thành phẩm trong doanh nghiệp sẽ là sợi nhuộm, áo đã nhuộm nhưng chưa hoàn thành; bán thành phẩm chưa được nhuộm, chưa may, chưa khuy; thành phẩm sẽ được áo sơ mi đã hoàn thành, sẵn sàng để được bán trên thị trường để bán.

1.3 Lợi ích của bán thành phẩm là gì?

Ngay cả khi bán thành phẩm chưa được đưa vào sử dụng và chưa mang lại lợi ích thương mại cho doanh nghiệp thì đây vẫn là một hạng mục hàng tồn kho cực kỳ quan trọng cần được ghi chép đầy đủ và chính xác.

Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh thì bán thành phẩm là yếu tố quyết định. Vì vậy, kế toán cần xác định được chi phí phát sinh và ghi chép đầy đủ các công đoạn sản xuất, tính giá thành từng công đoạn bán thành phẩm.

Có những con số chi phí sau mỗi công đoạn sản xuất, nhưng kết quả có thể khác nhau do mỗi công đoạn phát sinh chi phí khác nhau và thành phẩm được bán với giá khác công đoạn trước…

2. Cách tính giá bán thành phẩm

Trong quá trình sản xuất, bán thành phẩm được tạo ra bởi nhiều công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn lại có cách tính khác nhau. Sau mỗi công đoạn sản xuất bán thành phẩm cần có số liệu giá thành gồm giá thành sản xuất của công đoạn sản xuất đó cộng với giá bán của các bán thành phẩm liền kề đã sản xuất trước đó.

Tuy nhiên, bắt đầu từ giai đoạn 2, để tính giá thành bán thành phẩm được chính xác, cần áp dụng công thức tính giá thành theo phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước.

Công thức tính giá bán thành phẩm ở khâu sản xuất đầu tiên được tính theo công thức sau: zntp(1) = ddk(1) + c(1) – dck(1)

Thuật ngữ này được hiểu là: zntp(1) là giá thành toàn bộ bán thành phẩm sản xuất ở công đoạn 1; ddk(1) là giá thành sản phẩm dở dang ở công đoạn 1 tại thời điểm ban đầu; c(1) là chi phí phát sinh kỳ trước bao gồm chi phí nhân công trực tiếp, chi phí NVL trực tiếp và chi phí sản xuất; dck(1) là chi phí XDCB dở dang đợt 1 khi kết thúc.

Công thức trên là công thức được sử dụng để tính tổng giá của giai đoạn đầu tiên của WIP. Để tính bán thành phẩm trên một đơn vị cụ thể, bạn có thể áp dụng công thức sau: đơn vị z ntp(1) = zntp(1) / qtp(1)

Các thuật ngữ được giải thích như sau: z đơn vị ntp(1) là giá bán 1 đơn vị bán thành phẩm ở công đoạn 1; qtp(1) là lượng bán thành phẩm tạo thành ở cuối công đoạn 1 ; zntp(1) là thành phẩm sản xuất đợt 1, tổng giá bán.

Nếu tính chi phí WIP từ giai đoạn 2, kế toán tính chi phí WIP theo công thức sau:zntp(n) = zntp(n-1) + ddk(n ) + c(n) – dck(n)

Trong đó: zntp(n) ở công đoạn thứ n là tổng giá bán thành phẩm ở công đoạn này; zntp(n-1) là bán thành phẩm có tổng giá thành trước công đoạn thứ n bằng công đoạn trước; đk (n) là chi phí xây dựng ban đầu của giai đoạn thứ n; c(n) là chi phí phát sinh trong giai đoạn thứ n, bao gồm chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí sản xuất; dck(n) là chi phí xây dựng cơ bản dở dang của kỳ cuối n.

Ta cũng sử dụng công thức tương tự khi tính giá thành đơn vị bán thành phẩm trong quy trình như sau: đơn vị z ntp(n) = zntp(n) / qtp(n)

Trong đó: đơn vị z ntp(n) là đơn vị sản phẩm ở kỳ n, tính giá thành của bán thành phẩm trong kỳ hiện hành; qtp(n) là số lượng bán thành phẩm nhập kho sau khi hoàn thành công đoạn thứ n; zntp của công đoạn sản xuất thứ n(n) sẽ được dùng Để tính tổng giá bán của thành phẩm.

Để quản lý công việc dở dang và hàng tồn kho trong doanh nghiệp, bạn nên sử dụng phần mềm quản lý hàng tồn kho miễn phí. Phần Mềm Quản Lý Kho 365.Đây là phần mềm rất hữu ích trong công tác tính bán thành phẩm, quản lý tồn kho và quá trình nhập xuất tồn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian.

Tôi hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã biết bán thành phẩm Giá bán thành phẩm bán thành phẩm là bao nhiêu và được tính như thế nào. Trong các doanh nghiệp sản xuất, mặc dù bán thành phẩm không được coi là thành phẩm nhưng vẫn chiếm một tỷ lệ nhất định trong chi phí sản xuất và hao phí lao động, là yếu tố để tạo ra thành phẩm. Vì vậy, kế toán thực hiện tính toán, ghi chép đầy đủ các công đoạn, tính giá thành sản phẩm một cách chính xác.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *