Quy trình nội bộ nhập liệu và thiết lập dữ liệu mẫu test cơ bản phần mềm HKT Soft

Tài liệu này nhằm training nhập liệu, thiết lập và test phần mềm đối với nhân viên HKT theo đúng quy trình nhập liệu phần mềm HKT Soft Web 4.0.

Yêu cầu thực hiện lần lượt các bước từ trên xuống và theo đúng nội dung các bước như sau (xem thêm hướng dẫn cách làm tại đây):

Bước 1: Nhập liệu tài khoảnnhóm tài khoản vào HKT Soft

 • Tạo nhóm tài khoản cha là tên Cty “HKT”
 • Tạo nhóm tài khoản con của HKT có tên là: “Bộ phận”
 • Tạo nhóm tài khoản con của “Bộ phận” có tên là: “Quản lý”
 • Tạo nhóm tài khoản con của “Bộ phận” có tên là: “Ca 1”
 • Tạo nhóm tài khoản con của “Bộ phận” có tên là: “Ca 2”
 • Tạo nhóm tài khoản con của HKT có tên là: “Khách hàng”
 • Tạo nhóm tài khoản con của “Khách hàng” có tên là: “VIP”
 • Tạo nhóm tài khoản con của “Khách hàng” có tên là: “Khách quen”
 • Tạo nhóm tài khoản con của “Khách hàng” có tên là: “Khách nhân viên nội bộ”
 • Tạo 1 tài khoản có Tên đăng nhập là “nvkh”, mật khẩu “hkt1234”, tên là “Nhân viên” và họ là “Khách hàng”.

Bước 2: Nhập liệu nhân viên vào HKT Soft

 • Tạo nhân viên có Tên đăng nhập là “quanly”, mật khẩu “hkt1234”, tên là “Quản lý” và họ là “Cửa hàng” thuộc nhóm tài khoản “Quản lý”
 • Tạo nhân viên có Tên đăng nhập là “ca1”, mật khẩu “hkt1234”, tên là “Thu ngân”, họ là “1” thuộc nhóm tài khoản “Ca 1”
 • Tạo nhân viên có Tên đăng nhập là “ca2”, mật khẩu “hkt1234”, tên là “Thu ngân”, họ là “2” thuộc nhóm tài khoản “Ca 2”
 • Chuyển tài khoản có tên “Nhân viên khách hàng” thành nhân viên thuộc nhóm “Ca 1”

Bước 3: Nhập liệu khách hàng vào HKT Soft

 • Tạo khách hàng có tên là “Khách VIP 1” thuộc nhóm tài khoản “VIP”
 • Tạo khách hàng có tên là “Khách quen 1” thuộc nhóm tài khoản “Khách quen”
 • Tạo khách hàng có tên là “Khách thường 1” thuộc nhóm tài khoản “Khách hàng”
 • Chuyển tài khoản có tên “Nhân viên khách hàng” thành khách hàng thuộc nhóm “Khách nhân viên nội bộ”

Bước 4: Nhập liệu nhóm sản phẩm và thuế vào HKT Soft

 • Tạo nhóm sản phẩm cha có tên là “Đồ uống”
 • Tạo nhóm sản phẩm cha có tên là “Đồ ăn”
 • Tạo nhóm sản phẩm cha có tên là “Nguyên vật liệu”
 • Tạo “Thuế VAT10%” = 10%
 • Tạo “Thuế đặc biệt” = 80%

Bước 5: Nhập liệu sản phẩm vào HKT Soft

 • Tạo sản phẩm có tên là “Coca – cola” thuộc nhóm “Đồ uống” có giá 10 VND, có thuế 80%
 • Tạo sản phẩm có tên là “Lẩu” thuộc nhóm “Đồ ăn” có giá 20 VND, có thuế 10%
 • Tạo sản phẩm có tên là “Nguyên liệu lẩu” thuộc nhóm “Nguyên vật liệu” có giá 3 VND, có thuế 10%

Bước 6: Nhập liệu phiếu thu chi, phiếu nhập hàng vào HKT Soft

 • Tạo hóa đơn mua hàng: mua số lượng 100 Coca giá 6 VND & 200 Nguyên liệu lẩu với giá 2 VND
 • Tạo phiếu thu có tên “Tiền dịch vụ cho thuê máy móc” được 50 VND
 • Tạo phiếu chi có tên “Chi tiền hành chính (điện, nước …) có giá trị 15 VND

Bước 7: Nhập liệu và thiết lập cửa hàng, điểm bán hàng vào HKT Soft

 • Tạo cửa hàng 1 có tên là “HKT Tầng 1” có 2 khu vực (ký hiệu K), mỗi khu có 10 bàn
 • Tạo tiếp trong HKT Tầng 1, có 1 điểm bán có tên “HKT T1K1”, các tài khoản admin, Thu ngân 1, Thu ngân 2 và Quản lý cửa hàng đều có quyền vào bán hàng
 • Tạo tiếp trong HKT Tầng 1, có 1 điểm bán có tên “HKT T1K2”, các tài khoản admin, Thu ngân 1, Thu ngân 2 và Quản lý cửa hàng đều có quyền vào bán hàng
 • Tạo cửa hàng 1 có tên là “HKT Tầng 2”, có 3 khu vực, mỗi khu 8 bàn
 • Tạo tiếp trong HKT Tầng 2, có 1 điểm bán có tên “HKT T2K1”, chỉ tài khoản admin, Thu ngân 1 và Quản lý cửa hàng có quyền vào bán hàng
 • Tạo tiếp trong HKT Tầng 2, có 1 điểm bán có tên “HKT T2K2”, chỉ tài khoản admin, Thu ngân 2 và Quản lý cửa hàng có quyền vào bán hàng

Bước 8: Nhập liệu công thức định lượng sản phẩm vào HKT Soft

 • Tạo công thức: Lẩu = 1 Coca + 3 Nguyên liệu lẩu

Bước 9: Nhập liệu quy tắc thời gian vào HKT Soft

 • Tạo quy tắc thời gian có tên “Các ngày cuối tuần” chỉ có hiệu lực các ngày cuối tuần
 • Tạo quy tắc thời gian có tên “Giảm giá khách VIP” có hiệu lực mọi lúc chỉ với nhóm tài khoản khách VIP
 • Tạo quy tắc thời gian có tên “Giảm giá khách nội bộ” có hiệu lực mọi lúc chỉ với nhóm tài khoản khách hàng nhân viên
 • Tạo quy tắc thời gian có tên “Giảm giá tầng 3” có hiệu lực mọi lúc chỉ với các tầng 3 của các điểm bán

Bước 10: Lập các bảng giá khác nhau cho sản phẩm vào HKT Soft

 • Thêm giá cuối tuần cho “Coca – cola” với quy tắc thời gian “Các ngày cuối tuần” mức giá 12
 • Thêm giá cuối tuần cho “Lẩu” với quy tắc thời gian “Các ngày cuối tuần” mức giá 25

Bước 11: Nhập liệu các chương trình khuyến mại vào HKT Soft

 • Tạo khuyến mại có tên “Giảm 5% khách VIP” với quy tắc thời gian “Giảm giá khách VIP”, giá trị KM là 5% đối với mọi SP
 • Tạo khuyến mại có tên “Giảm 10% đồ ăn khách nội bộ” với quy tắc thời gian “Giảm giá khách nội bộ”, giá trị KM là 10% đối với chỉ nhóm SP đồ ăn
 • Tạo khuyến mại có tên “Giảm 5% khu vực tầng 3” với quy tắc thời gian “Giảm giá tầng”, giá trị KM là 5% đối với mọi SP
 • Tự tìm hiểu tạo chương trình khuyến mại mua 3 tặng 1 đối với Coca-cola

Bước 12: Cài đặt và thiết lập máy in kết nối HKT Soft

 • Cài đặt và thiết lập máy in hóa đơn K80, máy in chế biển K57

Bước 13: Bán hàng với HKT Soft

 • Bán hàng trên máy tính và kiểm tra kết quả các loại thống kê
 • Bán hàng trên máy tính, phone và kiểm tra áp dụng thuế, bảng giá, khuyến mại & check các thống kê tiền và kho hàng, kho định lượng & các dòng in đúng chưa

Bước 14: Các loại thống kê của HKT Soft

 • Tìm hiểu các loại thống kê, bộ lọc các thống kê

Bước 15: Các chức năng nâng cao của HKT Soft

 • Từ từ tìm hiểu cách lập các thuộc tính sản phẩm để bán hàng, các cách thiết lập mặc định điểm bán có người phục vụ mặc định, có thu ngân mặc định, có các sp mặc định …, theo dõi chế biến … & module kho hàng thực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *