Blog

Cách dùng cấu trúc How long và cách phân biệt How long

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Bao lâu là gì?

How long là cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng. Bài viết của Topic Native sẽ giúp bạn có những hiểu biết tổng quan nhất về cấu trúc nhiều độ dài và cách phân biệt how long và how long!

12 Thì Tiếng Anh: Công Thức, Cách Sử Dụng Và Ký Hiệu

xem thêm:

 • Cấu trúc vs hint và cách phân biệt hint, suggest, suggest
 • Trạng từ so sánh hơn – So sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh
 • 1. Cách dùng và thời gian sử dụng

  1.1 Dùng từ bao lâu để nói về độ dài của một vật

  a) Câu hỏi how long thường dùng bao lâu và độ dài của một khoảng thời gian cụ thể, bao gồm thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.Cấu trúc này thường Được sử dụng trong câu trả lời với giới từ “for” hoặc “since”.

  Ví dụ:

  • bạn đã đợi bao lâu rồig?
  • (bạn đã đợi bao lâu rồi?)

   Chúng tôi đã chờ đợi 20 phút.

   • Lớp học này kéo dài bao lâu??
   • (Khóa học này kéo dài bao lâu?)

    Tôi nghĩ nó sẽ kết thúc trong 2 giờ nữa.

    Xem thêm: Cách sử dụng many, many, gán trong ngữ pháp tiếng Anh?

    b) trong bao lâu truy vấn chiều dài đo được của một cái gì đó.

    Ví dụ:

    • Con đường này dài bao nhiêu??
    • (Con đường này dài bao nhiêu?)

     • Cái váy này dài bao nhiêu??
     • (Chiếc váy này dài bao nhiêu?)

      Nó ngắn, thực sự dài đến đầu gối.

      1.2 Nói chuyện trong bao lâu

      Ngoài hai cách sử dụng trên, bao lâu cũng là một câu hỏi bao nhiêu thời gian.

      Ví dụ:

      • nó đã mất bao lâu? Thực hiện kế hoạch kinh doanh mới của bạn?
      • (Bạn mất bao lâu để phát triển một kế hoạch kinh doanh mới?)

       • bạn đã đi bao lâu rồi?
       • (Bạn đã đi lâu chưa?)

        Xem thêm: Ngữ pháp tiếng Anh: use be used to, used to, get used to

        2. Cấu trúc nhiều chiều dài

        a) bao lâu + do/does/did + s + v (nguyên mẫu)…?

        • Cấu trúc được chia thành thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn.
        • Cụm từ này được sử dụng để hỏi ai đó đã làm gì hoặc họ đã làm việc đó trong bao lâu.
        • Ví dụ:Bạn học lớp này bao lâu rồi?

         (Bạn mất bao lâu để làm việc này?)

         b) bao lâu + have/has + s + ved/pii…?

         • bao lâu thì hiện tại hoàn thành, đồng nghĩa với cấu trúc 1 ở trên.
         • Ví dụ: Trời đã mưa bao lâu rồi?

          (trời mưa bao lâu rồi?)

          c) + (o) + to v (nguyên mẫu) … bao lâu?

          • Cấu trúc này có nghĩa là “ai đó mất bao lâu để làm một việc gì đó”.
          • Câu hỏi How long cho biết một hành động diễn ra trong bao lâu.

           hồi đáp: Phải mất + (o) + thời gian + đến v (nguyên thể)…

           (ai đó đã dành thời gian để làm điều đó…)

           Ví dụ: Mất bao lâu để về nhà bằng tàu hỏa?

           (Mất bao lâu để về nhà bằng tàu hỏa?)

           Phải mất 6 giờ để đến quê hương của họ bằng tàu hỏa.

           (Phải mất 6 giờ đi tàu.)

           3. Phân biệt cấu trúc mấy lần dài

           Sự khác biệt giữa thời lượng và thời gian:

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *