Blog

Cách Tính Bình Phương Phân Số

Các phép tính với phân số tưởng chừng như dễ dàng, nhưng lại thường dễ bị nhầm lẫn và sai sót. Một trong số các phép tính phân số dễ sai sót nhất là bình phương phân số. Vì vậy, hãy cùng ôn tập lại về tính bình phương phân số qua bài viết hôm nay.

Bình phương là gì

Bình phương là phép toán áp dụng cho mọi số thực hoặc số phức. Bình phương của một số là tích của số đó với chính bản thân nó. Một cách tổng quát, bình phương chính là lũy thừa bậc 2 của một số, và phép toán ngược với nó là phép khai căn bậc 2.

Ký hiệu của bình phương là a2 với a là một số. bạn có thể khai căn thành a x a để thuận tiện tính toán trong trường hợp một số phép tính. Ví dụ, 52 = 5 × 5 = 25.

Cách tính bình phương phân số

1. Tương tự với cách bình phương một số nguyên, bình phương của phân số chính là bạn nhân phân số đó với chính nó. Ví dụ (3/4)2 = 32/42 = 3/4 x 3/4 = 9/16. Bạn có thể nhân mẫu số với mẫu số, tử số với tử số.

Sau đó, tùy thuộc vào kết quả, bạn có thể tiến hành rút gọn phân số. Như ví dụ trên bạn sẽ không rút gọn được nữa, nhưng thực tế có những phân số có giá trị mẫu số và tử số lớn cần rút gọn.

2. Với các phân số âm (Ví dụ, -2/3 hay – 3/4), cách tính bình phương phân số vẫn khá tương tự. Ví dụ, ta tính bình phương của phân số -2/3 như sau:

(-2/3)2

= (-2/3) x (-2/3) (Ta có quy tắc hai số âm nhân với nhau sẽ thành số dương)

=> (-2/3)2 = 4/9

Cần lưu ý, dấu âm của phân số là một phần của phân số, vì vậy không thể bỏ dấu âm ra ngoài và bình phương phân số.

3. Phương pháp bình phương phân số này vẫn áp dụng đối với các bài toán là biểu thức phân số có chứa giá trị ẩn là x hay y. Luôn lưu ý kết quả của bình phương sẽ là số dương, còn trong biểu thức được bình phương có thể âm, có thể dương.

4. Luôn lưu ý về việc rút gọn phân số. Bạn có thể tạm hoãn rút gọn phân số trong quá trình tính toán nếu việc giữ nguyên phân số gốc sẽ giúp bạn tính toán thuận lợi, tiến hành triệt tiêu tử số hoặc mẫu số trong phép toán nhanh chóng hơn. Nhưng luôn luôn nhớ rằng kết quả cuối cùng của một phép tính phân số phải là dạng tối giản nhất của phân số đó.

Xem thêm: Cách Tính Số Đo Góc

Trên đây là một số kiến thức liên quan đến tính bình phương phân số. Đây không phải là một phép toán khó, tuy nhiên bạn không nên chủ quan trong quá trình làm bài tập bởi càng dễ làm thì càng dễ nhầm.

Rate this post