Blog

Cách tính đường kính hình tròn: Đơn giản nhưng quan trọng

Hình tròn là một trong những hình học cơ bản mà chúng ta đã học từ thời cấp 2. Chúng ta đã nắm rõ cách tính chu vi và diện tích hình tròn, cũng như bán kính của nó. Vậy làm sao để tính đường kính hình tròn? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách tính đường kính hình tròn và nhận ra rằng không có gì khó khăn.

1. Đường kính hình tròn là gì?

Trong hình học phẳng, đường kính của một hình tròn là khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm trên đường tròn. Nó là dây cung lớn nhất đi qua tâm hình tròn. Đường kính của một hình cầu là đường kính của vòng tròn lớn nhất của hình cầu đó.

2. Các cách tính đường kính hình tròn

Đường kính hình tròn gấp đôi bán kính của nó. Do đó, để tính đường kính, chúng ta chỉ cần nhân bán kính với 2. Công thức này được đánh dấu như sau:

d = 2R hoặc R = d/2

Trong đó:

  • d là đường kính hình tròn
  • R là bán kính hình tròn

Ví dụ, nếu chúng ta có bán kính hình tròn dài 4cm, thì đường kính sẽ là 8cm.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tính đường kính thông qua công thức tính chu vi và diện tích của hình tròn. Hãy xem cách làm như sau:

Tính đường kính hình tròn thông qua công thức tính chu vi hình tròn:

C = d.π => d = C / π

Trong đó:

  • d là đường kính hình tròn
  • C là chu vi hình tròn
  • π là số pi, có thể lấy là 3.14 để đạt kết quả chính xác nhất. Cũng có thể sử dụng ký hiệu pi trên máy tính để tính toán.

Ví dụ, nếu chúng ta biết chu vi của hình tròn là 12.56 cm, thì đường kính sẽ là 4 cm.

Tính đường kính hình tròn thông qua công thức tính diện tích hình tròn:

S = R^2.π => d = 2.√(S/π)

Trong đó:

  • R là bán kính hình tròn và bằng 1/2 đường kính
  • d là đường kính hình tròn
  • S là diện tích hình tròn
  • π là số pi, có thể lấy là 3.14 để đạt kết quả chính xác nhất. Cũng có thể sử dụng ký hiệu pi trên máy tính để tính toán.

Ví dụ, nếu chúng ta biết diện tích của hình tròn là 12.56 cm, thì đường kính sẽ là 4 cm.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu các cách để tính đường kính hình tròn. Bài tập toán về hình tròn thường yêu cầu chúng ta tính bán kính hơn là đường kính. Tuy nhiên, chúng ta cần biết cách tính đường kính để giải quyết bài toán một cách nhanh chóng và chính xác. Hy vọng rằng các công thức và cách tính trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đường kính hình tròn.

Nguồn: Kênh HKT

Rate this post