Cách sử dụng “Can” trong tiếng Anh
Blog

Cách sử dụng “Can” trong tiếng Anh

Trợ động từ “can” mang ý nghĩa “có thể” là một trong những trợ động từ được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Anh.

1. Diễn tả khả năng của vật hay người trong việc thực hiện một công việc hoặc sự việc sẽ sớm xảy ra.

Cách sử dụng “Can” trong tiếng Anh

 • Ví dụ: “I can run fast” (Tôi có thể chạy thật nhanh).
 • Ví dụ: “Can’t you call back tomorrow?” (Bạn có thể gọi lại vào ngày mai không?).
 • Ví dụ: “He can’t answer the question” (Anh ấy không thể trả lời câu hỏi?).

2. Diễn tả việc ai đó biết làm điều gì đó.

 • Ví dụ: “She can speak English” (Cô ấy có thể nói Tiếng Anh).
 • Ví dụ: “Can he cook?” (Anh ấy có thể nấu ăn chứ?).

3. Sử dụng với các động từ “feel”, “hear”, “see”, “smell”, “taste”.

 • Ví dụ: “Now, she can feel a lump in her breast” (Bây giờ, chị có thể cảm nhận được khối u trong cơ ngực mình).
 • Ví dụ: “I can hear music” (Tôi có thể nghe nhạc).

4. Diễn tả ai đó được phép làm việc gì đó.

 • Ví dụ: “You can take the car, if you want” (Bạn có thể lấy xe, nếu bạn muốn).
 • Ví dụ: “We can’t wear jeans at work” (Chúng ta không thể mặc quần jeans trong công việc).

5. Yêu cầu ai đó làm việc gì đó (sử dụng “can” trong trường hợp không trang trọng).

 • Ví dụ: “Can I read your newspaper?” (Tôi đọc tờ báo của bạn được không?).
 • Ví dụ: “Can I take you home?” (Tôi đưa bạn về nhà nhé?).

6. Yêu cầu sự giúp đỡ.

 • Ví dụ: “Can you help me with this box?” (Bạn có thể giúp tôi với cái hộp này không?).
 • Ví dụ: “Can you feed the cat, please?” (Bạn có thể cho mèo ăn được không, làm ơn?).

7. Phủ định một sự việc chắc chắn không xảy ra.

 • Ví dụ: “That can’t be Mary – she is in New York” (Đó không thể là Mary – cô ấy đang ở New York).

8. Diễn tả sự ngạc nhiên về một sự việc.

 • Ví dụ: “What can they be doing?” (Họ có thể đang làm gì?).
 • Ví dụ: “Where can she put it?” (Cô ấy có thể đặt nó ở đâu?).

9. Diễn tả một sự việc thường xuyên xảy ra.

 • Ví dụ: “He can be very tactless sometimes” (Đôi khi anh ấy trở nên thiếu tế nhị).
 • Ví dụ: “It can be quite cold here in the winter” (Ở đây có thể khá lạnh vào mùa đông).

10. Đưa ra đề nghị.

 • Ví dụ: “We can eat in a restaurant, if you like” (Chúng ta có thể ăn ở nhà hàng nếu bạn muốn).
 • Ví dụ: “I can take the car if necessary” (Tôi có thể lái xe nếu cần thiết).

Nội dung trên được biên soạn bởi Trung tâm Anh ngữ SGV.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *