Kính chào quý khách

Trang web hktc.info (dưới đây được gọi là “chúng tôi”, hoặc “trang web”) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này được thiết lập để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này để hiểu rõ về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký thành viên, đăng ký nhận bản tin hoặc gửi thông tin qua biểu mẫu liên hệ trên trang web. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin, tin tức và cập nhật liên quan đến nội dung và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các vấn đề quan trọng liên quan đến trang web hoặc để xác nhận thông tin của bạn.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi việc truy cập trái phép, mất mát, sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép. Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin ban đầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn đã yêu cầu hoặc khi chúng tôi bị yêu cầu bởi pháp luật.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi một cách cố ý. Nếu chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này theo ý chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng trên trang web này và có hiệu lực từ ngày đăng. Chúng tôi khuyến nghị bạn thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo mật này để cập nhật với các thay đổi mới nhất.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng trang web của chúng tôi!