Blog

Chương trình xóa đói giảm nghèo là gì?

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Dự án xóa đói giảm nghèo

ý tưởng

kế hoạch giảm nghèo tiếng Anh là chương trình xóa đói giảm nghèo.

Chương trình giảm nghèo Các biện pháp giảm nghèo. Các dự án thường được triển khai dưới hình thức cho vay lãi suất thấp, hỗ trợ thu nhập hoặc các chương trình phát triển nguồn nhân lực hướng đến người nghèo, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chính phủ của chúng tôi rất coi trọng việc thực hiện các dự án như vậy. (Tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Kết quả các dự án xóa đói giảm nghèo của chính phủ

Theo Báo cáo Đánh giá Nghèo Việt Nam năm 2012 của Ngân hàng Thế giới (wb), hơn 30 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo trong hai thập kỷ qua. Tỷ lệ nghèo ở Việt Nam giảm nhanh chóng từ 60% vào đầu những năm 1990 xuống còn 20,7%; tỷ lệ nhập học tiểu học và trung học cơ sở lần lượt là 90% và 70%.

Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), Việt Nam là nước đã giảm số người thiếu đói từ 46,9% (32,16 triệu người) trong giai đoạn 1990-1992 xuống còn 9% (8,01 triệu người). 2010-2012 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đầu tiên (mdg1) đã đạt được vào năm 2009 nhằm giảm một nửa số người bị đói. Chương trình giảm nghèo của Việt Nam

Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,8 – 2 điểm phần trăm/năm, riêng vùng nghèo giảm bình quân 5 điểm phần trăm/năm. Tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo tổng thể và chính sách giảm nghèo đặc biệt.

Năm 2014, gần 13 nghìn tỷ đồng đã được chi mua và cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng, trong đó gần 10 triệu người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT; gần 2 triệu học sinh, sinh viên nghèo được giảm học phí, một số Hỗ trợ bán trú, hỗ trợ học phí vượt 7 nghìn tỷ đồng;

Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho hơn 400.000 lượt hộ nghèo vay vốn sản xuất và xuất khẩu lao động, hơn 60.000 học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn du học… Nghị quyết 30a tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam. trong khu vực.

Những thách thức mới đối với việc thực hiện các dự án giảm nghèo

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, nhưng giảm nghèo ở Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức là tiến độ giảm nghèo chưa đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; chính sách cao, chồng chéo, nguồn lực phân tán, đầu tư dàn trải…

“Rốn nghèo hiện nay vẫn tập trung chủ yếu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tốc độ giảm nhanh nhất khoảng 10%/năm. Tuy nhiên, do chênh lệch nghèo so với các khu vực khác lớn nên các khu vực này vẫn còn 40-50%. Có huyện có hơn 60% hộ nghèo, có 7 hộ nghèo từ 50-60% hộ nghèo ở 7 khu vực.

Chính sách chồng chéo, khó thực hiện hoặc mất cân đối nguồn lực thực hiện chính sách; tỷ lệ đăng ký hộ khẩu và huy động nguồn lực của hộ nghèo vùng cận nghèo chưa đáp ứng nhu cầu, hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa cao. Chưa cao, công tác giảm nghèo còn vướng mắc, còn trông chờ vào ngân sách trung ương.

Ngoài ra còn một hạn chế lớn, đó là ở một số nơi cấp ủy đảng, cơ quan, cán bộ có lúc nhận thức chưa đầy đủ về công tác giảm nghèo, trách nhiệm chưa cao, lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiên nhẫn nên chưa quyết liệt. lên tâm trí của họ. đo lường.

Bên cạnh thách thức về giảm nghèo bền vững, một số thách thức mới cũng phải đối mặt như: bất ổn kinh tế vĩ mô gia tăng, tốc độ giảm nghèo chậm lại; tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến gia tăng dân số đô thị. Bộ phận dân cư nghèo, dân cư vùng chuyển đổi khó khăn, nông thôn, ven biển đứng trước nguy cơ tái nghèo…

(Tham khảo: “Xóa đói giảm nghèo bền vững và Chống tái nghèo – Thành tựu, thách thức và giải pháp”, Viện Khoa học, Viện Khoa học Chính trị Hồ Chí Minh)

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *