Đằng sau RẤT là gì? Phương pháp sử dụng VERY chi tiết nhất – Vietnamese Class
Blog

Đằng sau RẤT là gì? Phương pháp sử dụng VERY chi tiết nhất – Vietnamese Class

hktc.info xin giới thiệu bài viết

từ sau very là gì?

cách sử dụng
giáo dục

“rất” là gì?

 • very (tính từ-tính từ): rất đúng
 • very (adv – adv): rất, rất
 • đọc hoặc viết và nói, “Rất” Chủ yếu được sử dụng như trạng từhiếm được sử dụng như một tính từ trừ trường hợp đặc biệt “rất tốt”.vì vậy bạn chỉ cần nhớ “Rất” Nó là trạng từ chỉ mức độ, được dùng để bổ nghĩa cho từ đứng sau và nhấn mạnh câu.

  Cách sử dụng chi tiết của “very”

  1. Dùng “very” khi nào?

  từ mục đích sử dụng “Rất”chúng ta có thể thấy rằng khi chúng ta muốn Cách diễn đạt mức độ, mức độ cường độ Something, something; thì cách làm này nhằm làm giàu nghĩa cho từ “very” ở nửa sau của câu và nhấn mạnh nghĩa của cả câu.Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi sử dụng tránh lặp từ“Rất” Quá nhiều lần.Tìm hiểu thêm về cách sử dụng “Rất”!

  2. “rất” nghĩa là gì?Chi tiết sau một tính từ hoặc trạng từ “rất”

  Bởi vì “rất” là một tính từ:

  • “Rất” là một tính từ Đứng trướcdanh từ hoặc cụm danh từ.
  • very + danh từ/cụm danh từ

   ví dụ (ví dụ)

   Đây là Sách Tôi đã tìm kiếm cả tuần.

   (Đó là cuốn sách tôi đã tìm cả tuần nay.)

   • “Rất” là một tính từ thông thường nhập cụm từ. cụm từ rất phổ biến:

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *