Blog

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường – danh từ, được sử dụng trong tiếng Anh Đánh giá tác động môi trườngviết tắt đtm.

Đánh giá tác động môi trường Là phân tích, dự báo tác động môi trường của các dự án đầu tư cụ thể, để từ đó đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án. . (dựa theo Luật bảo vệ môi trường 2014)

đối tượng ĐTM

đối tượng yêu cầu Đánh giá tác động môi trường bao gồm:

a) Dự án được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư;

b) Dự án sử dụng đất trong khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, danh lam thắng cảnh;

c) Dự án có thể gây tác động xấu đến môi trường.

Tiến hành Đánh giá Tác động Môi trường

1. Chủ dự án tự thực hiện Đánh giá tác động môi trường Thực hiện theo các quy tắc hoặc thuê một nhà tư vấn và chịu trách nhiệm về kết quả Đánh giá tác động môi trường i> theo yêu cầu của pháp luật.

2. Đánh giá tác động môi trường Phải được thực hiện trong quá trình chuẩn bị dự án.

3. Kết quả Đánh giá tác động môi trường hiển thị như Đánh giá tác động môi trường.

4. Chủ dự án chịu trách nhiệm lập và thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường quỹ đầu tư dự án.

Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Nguồn dự án, chủ dự án, cơ quan phê duyệt dự án, phương thức Đánh giá tác động môi trường.

2. Đánh giá các phương án công nghệ, hạng mục công trình, hoạt động của dự án có tác động xấu đến môi trường.

3. Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội khu vực thực hiện dự án và vùng phụ cận, giải trình sự phù hợp của việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án.

4. Đánh giá, dự báo tác động của nguồn thải, dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

5. Đánh giá, dự đoán và xác định các biện pháp quản lý rủi ro của dự án đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

6. Biện pháp xử lý chất thải.

7. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

8. Kết quả đàm phán.

9 Kế hoạch giám sát và quản lý môi trường.

10. Lập dự toán chi phí xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường.

11. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. (dựa theo Luật bảo vệ môi trường 2014)

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *