Động cơ DC tự kích thích là gì, kích … – Ingoa.info
Blog

Động cơ DC tự kích thích là gì, kích … – Ingoa.info

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Trình kích hoạt độc lập là gì?

“Năng lượng hoàn toàn có thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác” — và máy phát điện cũng vậy — chuyển đổi năng lượng cơ học thành năng lượng điện. Năng lượng cơ học có thể được tạo ra bằng cách sử dụng tua-bin nước, tua-bin hơi, động cơ đốt trong… và máy phát điện chuyển đổi năng lượng cơ học này thành năng lượng điện. Máy phát điện bao gồm máy phát điện xoay chiều và máy phát điện xoay chiều.Xem mọi người đang tìm hiểu về các loại máy phát điện một chiều: kích từ độc lập là gì

2. Hạng mục:

Máy phát điện một chiều được chia thành hai loại theo sơ đồ kích thích của chúng. 1. Máy phát điện một chiều kích từ độc lập: 2. Máy phát điện một chiều kích từ tự ngẫu: Máy phát điện một chiều nối tiếp. Máy phát điện một chiều song song. Máy phát điện một chiều lai ghép.iii.Nội dung:

1. Máy phát điện một chiều tự kích:

Bao gồm các cuộn dây điện từ được kích thích bởi các nguồn riêng biệt không liên quan đến nhau. Điện áp ra phụ thuộc vào tốc độ phần ứng và dòng kích từ. Tốc độ và dòng điện càng cao thì giá trị điện áp đầu ra càng cao.Động cơ DC tự kích thích là gì, kích … – Ingoa.info

LƯU Ý: Máy phát điện một chiều kích thích độc lập hiếm khi được sử dụng trong thực tế.

Xem thêm: Dậy là gì – rõ ràng là dậy, dậy

2. Máy phát điện một chiều tự kích

Đây là một máy phát điện trong đó các cuộn dây điện từ được kích thích bởi đầu ra của chính máy phát điện. Có 3 loại máy phát điện một chiều tự kích. Dòng máy phát điện DC. dây phần ứng thì dòng điện phần ứng bằng dòng điện kích từ. Trở kháng cuộn dây kích thích thấp và số vòng quay nhỏ. Máy phát điện một chiều nối tiếp cũng ít được sử dụng Máy phát điện một chiều song song Máy phát điện một chiều song song được thể hiện trong Hình (b). Trong số đó, cuộn dây kích thích và cuộn dây phần ứng được mắc song song để điện áp của hai cuộn dây bằng nhau. Cuộn kích từ có trở kháng cao và nhiều vòng hơn, vì vậy một phần dòng điện đi qua từ trường và phần còn lại đi qua tải.*Máy phát điện một chiều lai có cuộn dây kích từ Rsh và Rse. Cuộn dây song song (Rsh) và cuộn dây nối tiếp (Rse) nối tiếp nhau.Máy phát điện lai bao gồm các kết nối thuận và ngược

Nối thuận (sơ đồ b): Dây quấn kích từ song song được mắc song song với dây quấn phần ứng và dây quấn kích từ.

Kết nối ngược lại (Hình a): kích thích shunt được kết nối song song với dây phần ứng và kích thích nối tiếp được kết nối nối tiếp với tải.*Dòng máy phát điện này chủ yếu được sử dụng trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có nhu cầu cung cấp nguồn điện một chiều rất lớn. Phần còn lại, nguồn DC sẽ được tạo ra từ nguồn AC sử dụng bộ chỉnh lưu.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *