Blog

Giá trị kinh tế gia tăng là gì?Lợi ích và thời hạn

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Giá trị kinh tế gia tăng

ý tưởng

Giá trị kinh tế gia tăng tiếng Anh là Giá trị kinh tế gia tăngviết tắt Eva.

Giá trị kinh tế gia tăng (eva) Thước đo hiệu quả tài chính của công ty dựa trên tài sản còn lại, được tính bằng cách lấy lợi nhuận hoạt động trừ chi phí vốn, điều chỉnh thuế dựa trên tiền mặt.

EVA cũng có thể được hiểu là lợi nhuận kinh tế, đo lường lợi nhuận kinh tế thực tế của một doanh nghiệp. Phương pháp này được tạo ra bởi Stern Value Management Consulting.

công thức Eva

Ngoài ra, do vốn đầu tư vào công ty là tổng tài sản trừ đi nợ ngắn hạn nên công thức tính eva cũng có thể được viết như sau:

Các yếu tố của Eva

Công thức tính eva cho thấy eva có ba thành phần chính: lợi nhuận sau thuế (nopat), số vốn đầu tư và wacc.

Nopat: Có thể được tính toán thủ công, nhưng thường được liệt kê trên báo cáo tài chính của công ty.

đầu tư: là số tiền được sử dụng để tài trợ cho một công ty hoặc dự án cụ thể.

WACC: Chi phí vốn bình quân, là chi phí vốn được tính toán dựa trên tỷ lệ giữa các loại vốn khác nhau mà doanh nghiệp sử dụng. wacc cũng thường được xuất bản dưới dạng số liệu công khai.

Mục tiêu của Eva là định lượng chi phí đầu tư vốn cho một dự án hoặc công ty và đánh giá liệu một dự án hoặc công ty có tạo ra đủ tiền để được coi là một khoản đầu tư tốt hay không.

Chi phí đầu tư vốn này thể hiện lợi tức tối thiểu có thể chấp nhận được đối với các nhà đầu tư. Một eva dương cho thấy rằng dự án đang tạo ra nhiều lợi nhuận hơn mức tối thiểu mà các nhà đầu tư yêu cầu.

Ưu điểm và nhược điểm của eva

EVA đánh giá hiệu quả hoạt động và quản trị của một công ty trên cơ sở rằng một doanh nghiệp chỉ có thể sinh lời nếu nó tạo ra của cải và mang lại lợi nhuận cho các cổ đông, vì vậy hiệu quả hoạt động của công ty phải vượt quá chi phí vốn.

eva có thể được sử dụng như một chỉ báo hiệu suất. Công thức eva cho thấy các công ty sử dụng các mục trong bảng cân đối kế toán như thế nào và ở đâu để tạo ra của cải, buộc các nhà quản lý phải tập trung vào tài sản và chi phí khi đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, công thức eva thâm dụng vốn cao và phù hợp nhất với các công ty giàu tài sản đã được thành lập hoặc đã thành lập.

Đối với các công ty có tài sản vô hình lớn, chẳng hạn như các công ty công nghệ, việc sử dụng EVA có thể không có nhiều ý nghĩa.

(dựa theo bách khoa đầu tư)

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *