Blog

Giải thể doanh nghiệp là gì?tính cách

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Giải Thể Doanh Nghiệp

ý tưởng

Giải Thể Doanh Nghiệp tiếng Anh là xác định doanh nghiệp hoặc đóng cửa một doanh nghiệp.

để hòa tan Là quá trình chấm dứt hoạt động kinh doanh với tư cách là một thực thể kinh doanh bằng cách thanh lý tài sản của mình để thanh toán cho các chủ nợ.

Đặc điểm giải thể doanh nghiệp

+ để hòa tan Là quá trình hành động mà theo đó một doanh nghiệp không còn tồn tại và bị loại bỏ khỏi thị trường. Đây là một quá trình bao gồm các hoạt động đi kèm: hoạt động kinh tế (thanh lý tài sản, trả nợ) và hoạt động pháp lý (làm thủ tục hành chính “xóa” tên công ty tại cơ quan đăng ký công thương. Kinh doanh)

+ Có nhiều lý do giải thể khác nhau, có thể do hoạt động kinh doanh không hợp pháp hoặc do tự doanh

Trong hầu hết các trường hợp, doanh nghiệp giải thể do không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động của nhà đầu tư, hoặc doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ nhưng chưa đến mức không trả được nợ khi đến hạn.

Ngoài ra, công ty sẽ bị cưỡng chế giải thể do có hành vi vi phạm pháp luật như khai man trước tòa và bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, hủy giấy phép. Thông tin đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh trái pháp luật, hạ thấp số lượng thành viên tối thiểu, không xử lý, khắc phục trong thời gian luật định…

+ Công ty chỉ được làm thủ tục giải thể và rút khỏi thị trường nếu đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản. Nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn thì doanh nghiệp sẽ nộp đơn xin phá sản để chấm dứt hoạt động.

+ Chủ doanh nghiệp là người quyết định phải làm gì Giải Thể Doanh Nghiệp

Cơ quan đăng ký công thương không có quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giải thể mà chỉ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ giải thể và quyết định cập nhật tình hình khi không có khiếu nại về việc giải thể. Doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đang ở trạng thái “giải thể” (trước đây là phê duyệt hồ sơ giải thể và xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký doanh nghiệp).

Trong trường hợp buộc phải giải thể, chủ sở hữu doanh nghiệp buộc phải quyết định Giải Thể Doanh Nghiệp Theo quyết định tạm ngừng kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án.

Trong trường hợp này, mặc dù không trực tiếp ra quyết định giải thể nhưng về bản chất, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia có thể được coi là chủ thể của việc giải thể. để hòa tanbởi vì chủ sở hữu doanh nghiệp đã không đưa ra quyết định hủy bỏ ý chí tự do của mình.

(Tham khảo: Chuyên khảo Luật kinh tế, Báo Lao động)

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *