“Hệ Phương Trình” Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Tiếng Anh Tiếng Việt
Blog

“Hệ Phương Trình” Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Tiếng Anh Tiếng Việt

hktc.info xin giới thiệu bài viết

phương trình tiếng anh là gì

Video Hệ phương trình tiếng anh là gì

Trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta cần sử dụng nhiều từ ngữ khác nhau để việc giao tiếp trở nên thuận tiện và thú vị hơn. Điều này gây khó khăn và bối rối cho những người mới bắt đầu khi không biết dùng từ gì và diễn đạt như thế nào cho đúng. Vì vậy, để nói trôi chảy và chính xác đòi hỏi bạn phải thường xuyên luyện tập từ vựng và đọc đi đọc lại nhiều lần để có thể ghi nhớ và ứng biến khi giao tiếp. Học một mình có thể khiến bạn không có động lực và bối rối. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tham khảo ý nghĩa của từ “hệ phương trình” trong tiếng Anh nhé!

1. Hệ phương trình trong tiếng Anh là gì?

“Hệ Phương Trình” Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Tiếng Anh Tiếng Việt

Sơ đồ của một hệ phương trình

– Tiếng Anh của phương trình là: “set ofphương trình” hoặc “hệ phương trình”.

– Một hệ phương trình là hai hoặc một tập hợp các phương trình mà bạn phải giải đồng thời.

– Số biến phải bằng số phương trình. Một biến = một phương trình; hai biến = hai phương trình; ba biến = ba phương trình.

– Gọi là “hệ phương trình” vì có nhiều hơn một phương trình. “set” có nghĩa là một tập hợp và “equations” có nghĩa là một phương trình. Nếu có 2 biến trở lên thì phải có 2 phương trình trở lên.

– Cách giải một hệ phương trình là tất cả các phương trình của bạn phải đúng khi lấy giá trị của các biến vừa tìm được.

Ví dụ:

 • y = 3x đúng với y = 6 và x = 2, nhưng nếu chúng ta có hai phương trình: y = 3x và x + y = 4, chúng ta thấy rằng việc giải y = 6 và x = 2 trước là đúng với các phương trình, nhưng không phải cho phương trình thứ hai. Tuy nhiên, nghiệm của y = 3 và x = 1 tạo thành phương trình 3 = 3×1 (1) và 3 + 1 = 4 (2). Vì vậy, giải pháp cho y = 3 và x = 1 là giải pháp chính xác cho tập hợp này (cả hai phương trình).

 • y = 3x đúng với y = 6 và x = 2, nhưng nếu chúng ta có hai phương trình: y = 3x và x + y = 4, chúng ta thấy rằng nghiệm của chúng ta cho y = 6 và x = 2 tuân theo phương trình đầu tiên nhưng không phương trình thứ hai. Tuy nhiên, việc giải y = 3 và x = 1 làm cho cả hai phương trình đều đúng 3 = 3×1 (1) và 3 + 1 = 4 (2). Vậy nghiệm y = 3 và x = 1 là nghiệm đúng của hệ phương trình (hai phương trình).

  – Có nhiều cách giải hệ phương trình. chi tiết:

  + “Vẽ phương trình nhìn đồ thị tìm giao điểm” tức là vẽ phương trình rồi nhìn đồ thị tìm giao điểm.

  + “Sử dụng cái gọi là quy trình thay thế” là việc sử dụng cái gọi là phương pháp thay thế.

  + “Sử dụng một quá trình được gọi là loại bỏ” có nghĩa là sử dụng cái gọi là phương pháp loại bỏ.

  + Phương pháp cuối cùng là “dùng ma trận”, tức là dùng ma trận để giải hệ phương trình.

  2. Từ vựng liên quan đến toán học

  phương trình tiếng anh

  minh họa toán học

  từ vựng

  tầm quan trọng

  Ví dụ

  con số

  /ə’rɪθmətɪk/

  con số

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *