Blog

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là gì? lợi ích là gì?

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Hợp đồng lao động được giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động. Đặc biệt, thời gian làm việc có thể do hai bên thỏa thuận trước hoặc không. Nếu giờ làm việc không cố định, điều đó có nghĩa là thời gian chấm dứt hợp pháp của hợp đồng không được ấn định trước. Theo đó, các quyền và nghĩa vụ tương ứng phát sinh trong quá trình làm việc ổn định và lâu dài. Nếu một bên chấm dứt hợp đồng phải báo cho bên kia biết trong thời hạn quy định và được sự đồng ý của bên kia. Hãy cùng tìm hiểu pháp luật và lợi ích của việc giao kết hợp đồng không xác định thời hạn.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Lao động 2019.

luật sưTư vấn pháp lýTrung tâm tư vấn trực tuyến: 1900.6568

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là gì?

Hợp đồng lao động là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết quyền lợi của các bên khi xảy ra tranh chấp. Trong nội dung thể hiện các quyền, nghĩa vụ và các thỏa thuận liên quan đến thực hiện lao động. Đối tượng của hợp đồng là sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao động.

Vì vậy, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động. Pháp luật lao động cũng tôn trọng quyền lựa chọn loại hợp đồng mà các bên ký kết. Các thỏa thuận này không được mâu thuẫn với các quy định có liên quan của pháp luật. Do đó, hai bên có quyền tự do thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo nguyện vọng của mình.

ý tưởng:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không thỏa thuận về thời hạn có hiệu lực và thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Sau đó, các đối tượng có thể làm việc ổn định trong một thời gian dài.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng giúp xác định và ràng buộc thời gian của các quyền và nghĩa vụ tương ứng.

xem thêm: Có ổn không khi hai người làm cùng một công việc?

2. Thuật ngữ tiếng Anh:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Nội dung và hình thức hợp đồng:

3.1 Hợp đồng lao động không thời hạn được giao kết dưới hình thức nào?

Hình thức chung của hợp đồng:

Theo quy định tại Điều 14 Luật Lao động 2019, hợp đồng lao động có thể được giao kết theo một trong ba hình thức. Nó là một hình thức lưu trữ, quản trị và đại diện pháp lý cho các hợp đồng. bao gồm:

(1) Hợp đồng ở dạng văn bản;

(2) Thông điệp dữ liệu được truyền điện tử;

5. Quyền lợi của nhân viên?

Bất kể hợp đồng lao động là gì, người lao động đều được công ty bảo vệ về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương và các quyền lợi khác. Bạn…

Tuy nhiên, so với hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn có những ưu điểm sau:

5.1.Thời hạn hợp đồng vô thời hạn:

Hợp đồng có thời hạn cố định có các quy định nghiêm ngặt về thời hạn tối đa và số lần thực hiện. Vì vậy, khi nhu cầu công việc của chúng ta càng lớn thì sẽ có những hạn chế nhất định.

xem thêm: Ký đính kèm gia hạn hợp đồng lao động

Hai bên xác định cam kết làm việc lâu dài và thời gian làm việc, không cần ký kết hợp đồng lao động nhiều lần. Đối với một hợp đồng duy nhất, nhân viên sẽ làm việc theo thỏa thuận cho đến khi một trong những điều sau đây xảy ra:

Đồng ý chấm dứt hợp đồng.

+ Một bên muốn chấm dứt hợp đồng.

+ Không đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng.

Khi có lý do sẽ chấm dứt hợp đồng. Vì vậy, các bên không cần lo lắng hay băn khoăn về việc giờ giấc công việc của mình sẽ bị gián đoạn và phải có người khác thay thế.

5.2. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ:

Theo “Luật Bảo hiểm xã hội” 2014, người lao động đã thực hiện xong hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên sẽ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi tham gia bảo hiểm, người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Người lao động không có hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc có hợp đồng lao động trên 3 tháng tham gia BHYT thì phải tham gia BHYT (theo quy định tại Khoản 2 Điều này). 1 Điều 1 Nghị định số 146/2018/nĐ-cp).

Đồng thời, theo Điều 43 Luật Lao động 2013, người lao động có hợp đồng lao động trên 3 tháng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

xem thêm:Thông báo cho người lao động 45 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng

Căn cứ vào điều trên phản ánh quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia các loại hình bảo hiểm. Giúp quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được pháp luật bảo vệ và bảo vệ. Sau khi ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động có quyền được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Đây là những quyền và nghĩa vụ bắt buộc của người lao động khi ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *