Hướng dẫn toàn tập Microsoft Excel 2016

1. Giới thiệu Microsoft Excel 2016

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel. Cũng như các chương trình bảng tính Lotus 1-2-3, Quattro Pro… bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và lập công thức tính toán trong Excel cũng có những điểm tương tự, tuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có giao diện rất thân thiện với người dùng.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn những tính năng từ cơ bản đến nâng cao Microsoft Excel 2016. Excel 2016 cũng tương tự như Excel 2013 và Excel 2010. Nếu đã sử dụng một trong hai phiên bản Excel đó, khi sử dụng Excel 2016 bạn sẽ cảm thấy nó khá giống nhau về chức năng.

2. Hướng dẫn toàn tập Microsoft Excel 2016

Bài 1: Làm quen với Microsoft Excel 2016

Bài 2: Tìm hiểu về OneDrive

Bài 3: Cách tạo mới và mở bảng tính có sẵn

Bài 4: Cách lưu trữ và chia sẻ bảng tính

Bài 5: Khái niệm cơ bản về các ô và dải ô

Bài 6: Thay đổi kích thước cột, hàng và ô

Bài 7: Định dạng ô dữ liệu

Bài 8: Tìm hiểu về Number Formats

Bài 9: Làm việc với nhiều bảng tính

Bài 10: Sử dụng chức năng Find và Replace

Bài 11: Kiểm tra chính tả trong trang tính

Bài 12: Định dạng trang và in bảng tính

Bài 13: Giới thiệu về công thức trong Excel 2016

Bài 14: Tạo các công thức phức tạp

Bài 15: Các ô tham chiếu tương đối và tuyệt đối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *