Hướng dẫn toàn tập Microsoft PowerPoint 2016
Office

Hướng dẫn toàn tập Microsoft PowerPoint 2016

1. Giới thiệu Microsoft PowerPoint 2016

Microsoft PowerPoint (gọi tắt là PowerPoint) là một phần mềm trình chiếu do hãng Microsoft phát triển. PowerPoint là một phần của gói ứng dụng văn phòng Microsoft Office, có chức năng hỗ trợ việc thiết kế, soạn thảo và định dạng nội dung tài liệu, rất thuận tiện cho việc trình bày trong giảng dạy, thuyết trình …

Hướng dẫn toàn tập Microsoft PowerPoint 2016

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn những tính năng từ cơ bản đến nâng cao Microsoft PowerPoint 2016. PowerPoint 2016 cũng tương tự như PowerPoint 2013 và PowerPoint 2010. Nếu đã sử dụng một trong hai phiên bản PowerPoint đó, khi sử dụng PowerPoint 2016 bạn sẽ cảm thấy nó khá giống nhau.

2. Hướng dẫn toàn tập Microsoft PowerPoint 2016

Bài 1: Tổng quan về Microsoft PowerPoint 2010

Bài 2: Tạo bài thuyết trình cơ bản với Powerpoint

Bài 3: Cách chèn nội dung vào Slide trong Powerpoint

Bài 4: Định dạng Slide với Powerpoint

Bài 5: Quản lý các Slide trong Powerpoint

Bài 6: Bảng biểu và biểu đồ trong Powerpoint

Bài 7: Đồ họa và đa phương tiện trong Powerpoint

Bài 8: Hướng dẫn thiết lập các tùy chọn cho PowerPoint

Bài 9: Tạo hiệu ứng cho bài thuyết trình với PowerPoint

Bài 10: Cách làm video thuyết trình bằng PowerPoint

Bài 11: Tuỳ chỉnh toàn bộ trình chiếu Slide PowerPoint

Bài 12: Các kỹ năng thuyết trình trong PowerPoint

Tuỳ chỉnh toàn bộ trình chiếu Slide PowerPoint

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *