Hướng dẫn toàn tập Microsoft PowerPoint 2016

1. Giới thiệu Microsoft PowerPoint 2016

Microsoft PowerPoint (gọi tắt là PowerPoint) là một phần mềm trình chiếu do hãng Microsoft phát triển. PowerPoint là một phần của gói ứng dụng văn phòng Microsoft Office, có chức năng hỗ trợ việc thiết kế, soạn thảo và định dạng nội dung tài liệu, rất thuận tiện cho việc trình bày trong giảng dạy, thuyết trình …

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn những tính năng từ cơ bản đến nâng cao Microsoft PowerPoint 2016. PowerPoint 2016 cũng tương tự như PowerPoint 2013 và PowerPoint 2010. Nếu đã sử dụng một trong hai phiên bản PowerPoint đó, khi sử dụng PowerPoint 2016 bạn sẽ cảm thấy nó khá giống nhau.

2. Hướng dẫn toàn tập Microsoft PowerPoint 2016

Em căn lại cho đúng các bài dưới

Bài 1: Microsoft PowerPoint là gì?

Bài 2: Công dụng chung của PowerPoint

Các thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong PowerPoint
Ribbon và tab trong PowerPoint
Quick Access Toolbar trong PowerPoint
Cách làm việc với các slide trong PowerPoint
Thêm một slide trong PowerPoint
Thay đổi bố cục của một slide
Các biểu tượng trong slide
Xóa một slide
Sử dụng các phần trong PowerPoint
Các thao tác phổ biến khác trên slide
Làm việc với các ghi chú trong bài thuyết trình
Sử dụng ghi chú trong bài thuyết trình
In ghi chú cho bài thuyết trình
Thêm hoạt ảnh vào PowerPoint
Tùy chọn hoạt ảnh
Tạo hoạt ảnh PowerPoint đầu tiên
Áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp trong PowerPoint
Các tùy chọn chuyển tiếp
Tạo một hiệu ứng chuyển tiếp slide
Sử dụng các chế độ xem bài thuyết trình khác nhau
Cộng tác trên bài thuyết trình PowerPoint
Các tùy chọn slideshow
Start Slide Show
Set Up
Monitors
Bắt đầu slideshow trong PowerPoint
Thiết kế với template trong Powerpoint
Sử dụng các template PowerPoint nổi bật
Sử dụng các template PowerPoint của bên thứ ba

One thought on “Hướng dẫn toàn tập Microsoft PowerPoint 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *