Blog

In Thời gian gần đây Nó là gì?gần đây ở việt nam

hktc.info xin giới thiệu bài viết

dạo này thế nào

Để sử dụng thì hiện tại hoàn thành, chúng ta phải hiểu cấu trúc và cách sử dụng của nó cũng như ghi nhớ các từ và cụm từ thường được sử dụng trong thì này.

Bạn đang xem: Gần đây

Để sử dụng thì hiện tại hoàn thành, chúng ta phải hiểu cấu trúc và cách sử dụng của nó cũng như ghi nhớ các từ và cụm từ thường được sử dụng trong thì này. 1. Cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành: có + quá khứ phân từ►có: Khi được viết dưới dạng một câu, nó được chia thành has hoặc have. – khi chủ ngữ là she, he, it ta dùng danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được has, – khi chủ ngữ là i ta dùng you, we, they và danh từ số nhiều have► phân từ quá khứlà dạng quá khứ phân từ của động từ, – nếu là động từ có quy tắc, chỉ cần thêm ed vào cuối động từ. Các bạn có thể xem quy tắc thêm ed vào động từ tại đây) – nếu là động từ bất quy tắc thì sẽ là động từ ở cột 3 của bảng động từ bất quy tắc (gọi chung là v3). Có 3 dạng cơ bản của thì hiện tại hoàn thành: (+) s + has/have + quá khứ phân từ (-) s + has/have + not + quá khứ phân từ (?) has/have + s + quá khứ phân từ? (Câu trả lời ngắn – câu hỏi có/không) Trả lời: Có, s + có/có. no, s + has/have + not Như tôi đã giải thích ở trên, để viết chính xác câu này, trước tiên bạn cần xác định đó là gì. Dạng chủ đề là dùng has hoặc have thì chúng ta cần phán đoán xem động từ chính sau have/has là động từ có quy tắc hay động từ bất quy tắc để thêm ed. Hoặc tham khảo cột 2 trong danh sách động từ bất quy tắc. Nếu bạn đã xem điều này, bạn đã biết cách kết hợp thì hiện tại hoàn thành, nhưng có rất nhiều thì trong tiếng Anh, vì vậy hãy học các thì. Ký hiệu hoặc cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành như sau:2. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành:2.1.Diễn tả một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ. – Không có thời gian cố định. John đi khắp thế giới (chúng tôi không biết khi nào) bạn đã vượt qua bài kiểm tra lái xe chưa? – hoặc các từ: vừa mới, vừa rồi, rồi, chưa…- hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến nay chúng ta thường gặp các từ liên quan đến cách dùng này như sau: some times/hour/day/week/month/year. .tôi đã thấy ‘người sắt’ nhiều lần.- Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành sau dạng so sánh nhất. Đây là cuốn sách chán nhất mà tôi từng đọc. – Sau cấu trúc: this/it is the first/second… times thì phải dùng thì hiện tại hoàn thành. Đây là lần thứ hai anh bị mất hộ chiếu. 2.2.Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang xảy ra ở hiện tại. – Có những từ chỉ thời gian như: từ, mãi mãi, mãi mãi, không bao giờ, cho đến bây giờ, cho đến bây giờ… John đã sống trong ngôi nhà đó 20 năm. (Anh ấy vẫn sống ở đó) = John đã sống trong ngôi nhà đó từ năm 1980.

Xem thêm: Cấu trúc của tiếng Anh là gì?Ý nghĩa của việc tái cơ cấu

Tổng điểm của bài viết là: 511 trên 122 đánh giá

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *