Kế toán trưởng là gì?Kế toán trưởng Mô tả công việc
Blog

Kế toán trưởng là gì?Kế toán trưởng Mô tả công việc

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Kế toán trưởng là gì?

Trong khi một nhân viên kế toán có thể đảm nhận nhiều công việc đòi hỏi chuyên môn kế toán khác nhau như kế toán hàng tồn kho, kế toán công nợ… thì một kế toán trưởng hay kế toán trưởng lại có thể làm được tất cả.

Nội dung: 1. Kế toán trưởng là gì? 2. Mô tả công việc kế toán trưởng 3. Yêu cầu trình độ, kỹ năng của kế toán trưởng 4. Các vị trí công việc liên quan đến vị trí tổng giám đốc

kế toán trưởng là kế toán trưởng

Việc làm Kế Toán Trưởng

1. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán tổng hợp là những chuyên gia trong việc phân tích và chuẩn bị các tài liệu và báo cáo tài chính và kế toán, chẳng hạn như báo cáo thuế, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán. Họ cũng theo dõi dòng tiền vào và ra. Một kế toán trưởng có thể làm việc cho một công ty hoặc tổ chức để đảm bảo rằng các khoản thuế được nộp một cách chính xác và đúng hạn.

Xem thêm: Kế toán trưởng làm những công việc gì?

2. Mô tả công việc Kế toán trưởng

Vị trí kế toán trưởng phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp. Nhìn chung, kế toán tổng hợp thực hiện các công việc sau:

 • Xác minh, phân bổ, gửi và đối chiếu các khoản phải trả và phải thu.
 • Tạo báo cáo kế toán không có lỗi.
 • Phân tích thông tin tài chính và tóm tắt các vị trí tài chính.
 • Phát hiện sai sót và đề xuất biện pháp tăng hiệu quả, tối ưu chi phí.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn về quản lý kế toán.
 • Xem xét các hệ thống và quy trình kế toán và đề xuất các thay đổi.
 • Trợ lý quản lý Kế toán và Thủ quỹ.
 • Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn và dự báo tài chính.
 • Cung cấp các nguồn lực cho quá trình thiết lập mục tiêu của bộ phận.
 • Chuẩn bị báo cáo kế toán và ngân sách theo kế hoạch.
 • Hỗ trợ kiểm tra thuế và kê khai thuế.
 • Kiểm toán nội bộ và làm việc với cơ quan thuế và thanh tra để đảm bảo tuân thủ các quy định quốc gia.
 • Lập kế hoạch, phân công và đánh giá nhân viên kế toán.
 • Hỗ trợ quy trình tổng kết, báo cáo hàng tháng, báo cáo cuối năm.
 • Thiết kế và ghi lại các quy trình kinh doanh và chính sách kế toán để duy trì và tăng cường kiểm soát nội bộ.
 • Báo cáo cho giám đốc và quản lý theo yêu cầu.
 • Kế toán trưởng là kế toán trưởng 2

  Những kỹ năng nào ứng viên cần phải có để đáp ứng yêu cầu công việc?

  3. Yêu cầu về trình độ, kỹ năng đối với kế toán trưởng

  Kế toán trưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *