Blog

Khái niệm điểm nhìn trần thuật – Tài liệu Văn bản – 123doc

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Điểm nhìn của câu chuyện là gì?

Trung tâm tài nguyên Số hóa-Đại học Đài Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn8 Nội dung Chương 1 doi Time 1.1 Trách nhiệm Anti-Marfan Quan điểm truyền thống Khái niệm trần thuật và góc độ trần thuật 1.1.1. Khái niệm tự sự Các tác giả của Từ điển thuật ngữ văn học đều thống nhất quan niệm: “Tự sự là phương diện kết cấu của tác phẩm tự sự mà hình thức nghệ thuật của nó biểu hiện mối quan hệ chủ thể – khách thể đối chiếu với chủ thể thẩm mĩ của tác phẩm tự sự. [6, tr.248].Bên cạnh những quan niệm đó, tác giả còn đặc biệt chỉ ra định nghĩa trong cuốn Lí luận văn học: “Tự sự là sự biến đổi của các chi tiết, sự việc, chi tiết, tình tiết, quan hệ, xung đột và các nhân vật theo một hướng nhất định, hấp dẫn. ,Theo một hướng khía cạnh nhất định.,Trình bày miệng theo trình tự theo một cách nào đó.Tự sự là biểu hiện của một hình tượng văn học, chuyển tải hình tượng đó đến người nghe.Bố cục của văn bản tự sự là sự sắp xếp, tổ chức tương ứng giữa các khía cạnh khác nhau của hình tượng và các thành phần khác nhau của văn bản. [34, tr. 307]Theo quan điểm trên, ta có thể hiểu tự sự là thể loại tự sự giới thiệu, tóm tắt, giải thích, miêu tả nhân vật, sự việc, tình huống, sự việc dưới một góc độ nhất định. Nghệ thuật trần thuật là một phương diện cơ bản của phong cách trần thuật, có chức năng làm sáng tỏ nội dung tư tưởng của tác phẩm và thể hiện sự sáng tạo độc đáo của nhà văn.

1.1.2.Khái niệm điểm nhìn trần thuật

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *