Blog

Khám nghĩa vụ quân sự là gì? (Cập nhật 2023) – ACC .

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vinh dự của công dân khi phục vụ trong quân đội nhân dân. Nghĩa vụ quân sự bao gồm tại ngũ (phục vụ trong thường trực của Quân đội nhân dân) và huy động làm dự bị động viên của Quân đội nhân dân (hình thức nghĩa vụ quân sự ở nước ngoài, hệ thường trực quân đội). Khám nghĩa vụ quân y là một trong những khâu trong quá trình thực hiện công tác quân y. Vậy pháp luật nói gì về khám nghĩa vụ quân sự?Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau

khám nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 2 Khoản 5 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc hội đồng khám sức khỏe của đơn vị tiếp nhận quân nhân kiểm tra, chấm điểm và kết luận về tình trạng sức khỏe của quân nhân mới tuyển quân, do hội đồng khám sức khỏe của đơn vị tiếp nhận quân thực hiện. quân đội. Điều 7 Thông báo liên tịch số 16/2016/ttlt-byt-bqp quy định việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

Ủy ban Giám định Y khoa

Hội đồng giám định y khoa là hội đồng chuyên môn bán chuyên trách do thủ trưởng các đơn vị trên cấp trung đoàn thành lập theo đề nghị của chủ nhiệm quân y toàn quân.

p>

A. Thành viên Ban giám sát vệ sinh

Thành viên hội đồng khám bệnh gồm: sĩ quan quân y, bác sĩ quân y và sĩ quan tham mưu cấp trên cùng cấp. Khi cần thiết, ban sẽ được tăng cường thêm lực lượng đặc biệt đứng đầu quân đội;

Trách nhiệm của Hội đồng giám định y khoa

Hội đồng Khám sức khỏe có trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc khám sức khỏe, phân loại, khám sức khỏe cho tất cả quân nhân mới nhập ngũ theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Hội đồng khám sức khỏe có nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo kết quả khám sức khỏe ngoài địa chỉ.

Nội dung khám sức khỏe

Kiểm tra sức khỏe bao gồm những điều sau đây:

+ Tuyển công dân làm nghĩa vụ quân sự;

+ Phân loại sức khỏe theo Điều 9 Thông tư liên tịch số 16/2016/ttlt-byt-bqp

Quy trình kiểm tra sức khỏe

Việc khám nghĩa vụ quân sự phải thực hiện theo quy trình sau:

– ghi thời gian và địa điểm khám bệnh;

– Tổ chức khám nghĩa vụ quân sự. Đối với các trường hợp có chữ “t” (tạm thời) trên thẻ y tế, hội đồng y tế phải kết luận:

+ Nếu khỏi bệnh thì bỏ chữ “t” và thay đổi mức độ sức khỏe;

+ Nếu vết thương không lành hoặc có chiều hướng xấu đi thì phải kiểm tra lại, nếu còn sức khỏe tốt thì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và trở về địa phương.

+ Tổng hợp báo cáo kết quả khám sức khỏe theo Mẫu 4d Phụ lục 5 Thông tư liên tịch số 16/2016/ttlt-byt-bqp.

khám nghĩa vụ quân sự

Cũng giống như khám nghĩa vụ quân sự, khám nghĩa vụ quân sự là một trong những khâu trong quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Điều 2 khoản 7 Thông tư liên tịch 16/2016/ttlt-but-bqp quy định, giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc sử dụng phương tiện, kỹ thuật, chuyên môn để xem xét sức khỏe và đưa ra kết luận. Nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân, kháng cáo bảo lưu.

Điều 8 Thông tư liên tịch số 16/2016/ttlt-byt-bqp quy định việc đánh giá nghĩa vụ quân sự như sau:

Khi nào tổ chức khám nghĩa vụ quân sự?

Công dân gọi nhập ngũ, công dân gọi nhập ngũ, quân nhân dự bị do Phòng hiến binh huyện, Hội đồng khám sức khoẻ cấp tỉnh giới thiệu tổ chức khám tuyển gọi nhập ngũ.

Yêu cầu và trình tự kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

– Yêu cầu khám: Khám sức khỏe theo yêu cầu của Ban CHQS khu vực, kết luận giám định phải làm rõ tình trạng sức khỏe bqp và loại sức khỏe theo Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3 Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 2016/16 /ttlt-byt-

– Kiểm tra đơn hàng:

+ Trong thời hạn 7-10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng Giám định y khoa tỉnh phải hoàn thành việc giám định công dân phục vụ tại ngũ và gửi hồ sơ. Kết quả đánh giá quân khu. ủy ban dịch vụ.

+ Quyết định của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh là kết luận cuối cùng đối với những khiếu nại về sức khoẻ của công dân đã phục vụ, nhập ngũ.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *