khấu hao trong tiếng anh là gì? (Cập nhật 2022) – ACC .
Blog

khấu hao trong tiếng anh là gì? (Cập nhật 2022) – ACC .

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Đối với những người làm công việc kế toán doanh nghiệp, khấu hao không còn là thuật ngữ xa lạ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chưa hiểu hết bản chất của khấu hao và các phương pháp khấu hao tốt nhất được các doanh nghiệp sử dụng hiện nay để quản lý doanh nghiệp. Vậy khấu hao là gì? khấu hao trong tiếng anh là gì?

Nội dung sau đây mời các bạn tham khảo bài viết khấu hao trong tiếng anh là gì? (cập nhật năm 2022) trả lời các câu hỏi.

1. Khấu hao trong tiếng anh nghĩa là gì?

Depreciation là khấu hao trong tiếng Anh.

Khấu hao là sự giảm giá trị của một tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó, được gọi là khấu hao vốn.

Nói tóm lại, chất lượng của các nhà máy và thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất xuống cấp theo thời gian và có thể cần phải được thay thế. Do đó, các công ty lập quỹ khấu hao để bù đắp tổn thất tài sản.

Một số tài sản cố định thường phải khấu hao là máy móc, bàn ghế, thiết bị văn phòng, v.v.

2. Loại chi phí khấu hao nào?

Thư chào hàng dịch vụ xuất nhập khẩu

Theo tiêu chuẩn ngành kế toán, có hai loại chi phí khấu hao phổ biến nhất và đó là:

– Khấu hao TSCĐ hữu hình

Tài sản hữu hình được hiểu một cách đơn giản là những thứ mà doanh nghiệp có thể sở hữu, sử dụng thường xuyên, liên tục trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Có thể liệt kê nhiều loại TSCĐ hữu hình như: máy móc dùng trong hoạt động sản xuất, thiết bị văn phòng, phương tiện đi công tác, v.v.

– Khấu hao TSCĐ vô hình

Đây là những tài sản không thuộc sở hữu của người dân nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của một cá nhân hay bất kỳ tổ chức nào. Các loại TSCĐ vô hình phổ biến của doanh nghiệp bao gồm: giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế…

Trong thời gian hoạt động của doanh nghiệp, chi phí khấu hao TSCĐ vô hình được xác định theo số lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ tài sản đó.

3. Phương pháp trích khấu hao

Khấu hao là một công cụ kế toán phân bổ chi phí phát sinh của một tài sản cố định trong nhiều kỳ kế toán dựa trên tuổi thọ ước tính của tài sản. Trên bảng cân đối kế toán, những tài sản đó được trình bày theo giá mua trừ khấu hao, vì biện pháp khấu hao chỉ được sử dụng để phân bổ chi phí đầu tư ban đầu của tài sản cho hàng hóa được bán và không nhất thiết được sử dụng để tính giá trị thị trường đã chiết khấu của tài sản cố định .Đây là lý do tại sao tài sản không hiển thị giá trị thực của chúng. Các công thức khác nhau (LIFO, FIFO) để tính khấu hao dẫn đến các kết quả khác nhau đối với giá trị tài sản cố định trong bảng cân đối tài sản và chi phí. Khấu hao làm giảm lợi nhuận gộp. Để đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ luật thuế, các công ty thường không thay đổi công thức khấu hao được sử dụng cho tài sản cố định của họ.

– Phương pháp khấu hao thống nhất;

– Phương pháp khấu hao hoãn lại.

4. Câu hỏi thường gặp

– Khấu hao chiết khấu là gì?

Quan điểm kế toán: sự phục hồi dần dần giá trị của tài sản cố định như thiết bị và đồ nội thất, và khấu hao chi phí tài sản trong vòng đời kinh tế của chúng. Khấu hao giảm nhanh cho phép thu hồi nhanh hơn so với khấu hao theo đường thẳng thông thường.

Giảm giá trị sổ sách của tài sản vô hình như bằng sáng chế. Một thuật ngữ phổ biến là khấu hao để ghi giảm giá trị tài sản cố định như thiết bị và máy móc.

+ Chế độ xem ngoại hối: Một đồng tiền giảm giá so với đồng tiền khác mà không có sự can thiệp của ngân hàng trung ương vào thị trường. Ngược lại với một xu hướng tăng.

+ Góc độ tài chính: Có một số loại tài sản khác nhau: (1) tài sản lưu động – tiền mặt và các khoản mục ngắn hạn có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm; (2) tài sản cố định – đồ đạc, nhà xưởng và thiết bị Khấu hao trong suốt thời gian sử dụng; ( 3) Tài sản vô hình – bằng sáng chế, thương hiệu, danh tiếng, vật có giá trị và chi phí; (4) Tài sản thế chấp – bảo đảm để vay ngân hàng hoặc mua chứng khoán thông qua tài khoản ký quỹ.

– Khấu hao nghĩa là gì?

Khấu hao là một công cụ kế toán phân bổ chi phí phát sinh của một tài sản cố định trong nhiều kỳ kế toán dựa trên tuổi thọ ước tính của tài sản.

+ Phương pháp khấu hao chỉ dùng để dàn trải chi phí đầu tư ban đầu của một tài sản cho hàng hóa đã bán, không tính giá trị thị trường đã khấu hao của tài sản cố định. Đây là lý do tại sao bảng cân đối kế toán không hiển thị giá trị thực của tài sản.

+ Các công thức tính khấu hao khác nhau (LIFO – hay còn gọi là LIFO, FIFO – còn gọi là FIFO) dẫn đến kết quả khác nhau về giá trị TSCĐ và chi phí khấu hao. Khấu hao trên bảng cân đối kế toán làm giảm lợi nhuận gộp.

– Khấu hao theo đường thẳng là gì?

Đó là một phương pháp tính khấu hao trong đó tỷ lệ khấu hao của một tài sản cố định không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Đây được coi là phương pháp đơn giản và được sử dụng phổ biến nhất.

Công thức tính khấu hao theo phương pháp bình quân năm là: “Chi phí khấu hao năm = nguyên giá tài sản cố định/thời gian khấu hao”. trong đó khấu hao trung bình hàng tháng bằng khấu hao hàng năm chia cho 12 tháng.

đây là về tiếng anh Khấu hao là gì? (cập nhật năm 2022)Theo bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu vấn đề này nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng truy cập website https://accgroup.vn/ để được tư vấn và hỗ trợ.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *