Blog

Kiểm thử hộp đen là gì? (Kiểm thử hộp đen là gì?)

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Kiểm thử hộp đen là gì?

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tin học và kỹ thuật, hộp đen được hiểu là một thiết bị, hệ thống hay đối tượng được xét dưới góc độ đầu vào và đầu ra của nó. Không có gì được biết về hoạt động bên trong của nó. Nếu bạn muốn biết thêm về hộp đen là gì và kiểm thử hộp đen là gì, hãy giải thích nó trong bài viết sau!

TÔI. Kiểm thử hộp đen là gì?

Kiểm thử hộp đen: Là phương pháp kiểm thử phần mềm mà không cần biết cấu trúc bên trong của phần mềm, là phương pháp người kiểm thử kiểm tra xem hệ thống có giống như một hộp đen không thể nhìn thấy bên trong hộp hay không. .

p>

 • Nó còn được gọi là thử nghiệm theo hướng dữ liệu hoặc thử nghiệm theo định hướng đầu vào/đầu ra.
 • Người kiểm tra nên xây dựng các bộ dữ liệu đầu vào đáp ứng hầu hết các yêu cầu chức năng của chương trình.
 • Thái độ của người thử nghiệm đối với hệ thống là không sử dụng bất kỳ kiến ​​thức nào về cấu trúc lập trình nội bộ của hệ thống và coi hệ thống là một cấu trúc hoàn chỉnh không thể giả mạo.
 • Kiểm thử hộp đen chủ yếu dành cho kiểm thử chức năng và kiểm thử hệ thống.

  Nó được đặt tên như vậy bởi vì chương trình phần mềm xuất hiện đối với người thử nghiệm như một hộp đen; bên trong là vô hình. Phương pháp này cố gắng tìm các loại lỗi sau:

  • Chức năng không chính xác hoặc bị thiếu.
  • Lỗi giao diện.
  • Cấu trúc dữ liệu xấu hoặc lỗi khi truy cập cơ sở dữ liệu bên ngoài.
  • Lỗi hành vi hoặc hiệu suất.
  • Lỗi khởi tạo và kết thúc.
  • Mỗi kỹ thuật đều có ưu điểm và nhược điểm. Các hệ thống thường phải sử dụng nhiều phương pháp kiểm tra khác nhau để đảm bảo chất lượng của hệ thống khi đến tay người dùng.

   hai.Cách kiểm tra khung đen

   Khi triển khai kỹ thuật kiểm thử này, người kiểm thử không cần quan tâm hệ thống hoạt động bên trong như thế nào, cũng không cần biết mã nguồn. Thông thường, khi thực hiện kiểm thử hộp đen, người kiểm thử tương tác với giao diện người dùng của hệ thống bằng cách cung cấp đầu vào và đầu ra kiểm thử mà không cần biết hệ thống hoạt động bên trong như thế nào. .Bảng sau liệt kê những ưu điểm và nhược điểm của kiểm thử hộp đen:

   ba.Sự khác biệt giữa kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng

   Bốn.Ví dụ về kiểm thử hộp đen

   Đối với hộp kiểm 1, hãy nhập giá trị số nguyên từ 1 đến 100

   giải thích:

   Áp dụng phân tích giá trị biên vào bài toán, có 2 cách lấy giá trị biên đó là 2 cạnh và 3 cạnh.

   + Trường hợp 2 cận (tức là giá trị tại mỗi cận sẽ lấy 2 giá trị) thì sẽ có các giới hạn:

   • Trong phút: phút-1, phút
   • tối đa: tối đa, tối đa+1
   • Vậy áp dụng cho bài toán này ta có các giá trị biên sau: 0;1;100;101

    Ràng buộc Case + 3 (tức là trong mỗi giá trị ta lấy 3 giá trị) thì ta sẽ có các ràng buộc:

    • Giá trị tối thiểu: tối thiểu -1, tối thiểu, tối thiểu +1
    • Tối đa: tối đa-1, tối đa, tối đa+1
    • Vậy áp dụng vào bài toán này ta có các giá trị biên sau: 0;1;2;99;100;101

     ghi chú: Thông thường sử dụng kết hợp cả kỹ thuật phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên để bài toán không ngắn cũng không thừa. Các vấn đề trên áp dụng cho cả phân vùng tương đương và giá trị biên và cần được kiểm tra đối với các trường hợp sau:

     • Trường hợp hợp lệ: 1;50;100
     • Trường hợp không hợp lệ: 0;101
     • năm.Bài tập kiểm thử hộp đen

      câu hỏi: Máy in có thể in tối đa 300 nhãn cùng lúc, tối đa 100 nhãn/trang. Để in, người dùng nhập số lượng vở muốn in trên một trang.

      Nếu nó hoạt động theo cách mà một trang phải được lấp đầy trước khi có thể in trang tiếp theo, chỉ cần gõ

      Các số dương: 1, 100, 101, 200, 201, 300

      Số âm: 0, 301

      => 8 lần thử.

      Nếu 3 trang hoạt động độc lập (giả sử in 3 nhãn thì in 1 nhãn 1 trang) thì vào từng trang.

      Mặt trước: 1, 100

      Số âm: 0,101

      => Mỗi trang có 4 mẫu này.

      <3

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *