Blog

Lũ lụt ra sao – cúng đầy tháng

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Baccarat trực tuyến uy tín – Đăng ký chơi Baccarat trực tuyến

Ở Việt Nam, tần suất lũ tính toán cho công trình cầu đường được quy định trong quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế (22 TCN 18 – 79, TCVN 4054-1998, TCVN 5729 – 1997, 22 TCN 272 – 01, 22 TCN 273 – 01 .Quy phạm thiết kế kỹ thuật đường sắt…).

Bạn đang xem: Lũ lụt thường xảy ra như thế nào?

Việc xác định tần suất lũ tính toán phụ thuộc vào ứng dụng và tiêu chuẩn. Bảng 1-3 Tần suất lũ thiết kế theo quy trình và tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc hiện hành…

Xem: Tần suất thiết kế là gì

Ở Việt Nam, tần suất lũ tính toán cho công trình cầu đường được quy định trong quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế (22 TCN 18 – 79, TCVN4054-1998, TCVN 5729 – 1997, 22 TCN). 272-01, 22 bc 273-01, Quy định về thiết kế kỹ thuật đường sắt…). Việc xác định tần suất lũ tính toán phải tuân theo các tiêu chuẩn và quy trình hiện hành. Tần suất lũ thiết kế đường cao tốc quy định trong các tiêu chuẩn và quy chuẩn thiết kế hiện hành được trình bày trong Bảng 1-3. Bảng 1-3 Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22tcn 272-01 và Tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc 22tcn 273-01 Quốc lộ cấp II và III IV Cầu nhỏ, cầu lớn và cầu cống 1:100 1:100 1:50 Cầu cống nhỏ 1:100 1 : 50 1:25 Rãnh 1:25 1:25 1:25 Ghi chú: 1. Đối với cầu và công trình vĩnh cửu có khẩu độ lc≥10m, tần suất lũ tính toán lấy bằng 1:100, không phụ thuộc vào đường mặt. 2. Trường hợp có khó khăn lớn về kỹ thuật trong việc xây dựng lại đường hoặc lưu lượng dòng chảy tương đối lớn thì có thể hạ tiêu chuẩn tính toán tần suất lũ khi được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. 3. Đối với các cầu lớn, để đảm bảo mố, trụ không bị xói, nghiệm thu xói được tính theo lũ 500 năm (trừ trường hợp chủ đầu tư có quy định khác). Đường cao tốc – yêu cầu thiết kế TCVN 5729-1997, kỹ thuật nền và thoát nước mức lũ tần suất tính toán là 1%. Đường cao tốc – yêu cầu thiết kế tcvn 4054-1998: – Tần suất ngập nền đường tính toán: vtt≥80km/h tần suất là 2% vtt≤60km/h tần suất là 4% khi vtt từ 20km/h đến 40km/h tùy từng trường hợp. về tình hình, thường ở tần suất 4%, và có những lý do kỹ thuật và kinh tế. – Tần suất tính toán thủy văn đối với công trình đường bộ: cầu cống nhỏ: theo quy định nền đường. Các yêu cầu đối với quy mô lớn và vừa là 1% và có thể có các quy định đặc biệt đối với nhu cầu. Quy trình và tiêu chuẩn thiết kế hiện hành quy định tần suất lũ thiết kế đường sắt như sau: Cầu đường sắt khổ 1000mm, cầu giữa và cao trình kết cấu đỉnh kè, quy trình thiết kế kỹ thuật điều tiết lưu lượng nước trên mặt nước khu vực ngập lũ phải căn cứ vào tính toán mực nước lũ. Mực nước tính toán của đường chính tính theo tần suất 1% lượng lũ, mực nước tính toán của đường chính tính theo tần suất 2%.Mực nước tính toán thiết kế còn xét đến mực nước của mực nước quan trọng cao nhất. cuộc điều tra. (kể cả mực nước lũ). Kỷ lục lịch sử cao nhất cho các cuộc điều tra đáng tin cậy).

Xem thêm: 20 Nhà Hàng Buffet Ngon Tại TP.HCM, 10 Nhà Hàng Buffet Ngon Tại Sài Gòn

Chiều cao tối thiểu của mố đập phải cao hơn mực nước thượng lưu cộng với chiều cao đê chắn sóng và chiều cao lũ từ 0,5m trở lên; cao trình mặt trên của công trình dẫn nước phải lớn hơn 0,25m. Cao độ vai kè gần cửa cầu đường sắt nhỏ chủ yếu tính theo tần suất xả lũ 1%, đường chính phụ tính theo tần suất 2%. Cao trình mố đập cao hơn mực nước tính toán của dòng chảy thượng lưu ít nhất là 0,50m có xét đến mực nước lũ. Cao độ vai phải trên mực nước ngầm cao nhất hoặc trên mặt đất để tích lũy lâu dài (hơn 20 ngày). Độ cao phải được xác định bằng cách nước mao dẫn trong đất tăng lên. Cầu, cống: Cầu, cống phải thiết kế theo lưu lượng tính toán, mực nước tính toán. Tỷ lệ lưu lượng tính toán của cầu chính với mực nước tính toán tương ứng là 1:100 và tỷ lệ của cầu phụ là 1:50, có tính đến việc điều tra mực nước cao nhất. Đặc biệt đối với các cầu lớn, cầu có kỹ thuật phức tạp, bảo trì khó khăn thì mực nước tính toán không những phải thiết kế theo lưu lượng mà còn phải tính đến lưu lượng, mực nước của đường chính và tần suất. vẫn an toàn trong trường hợp lũ lụt. a1.3. Bằng cách thực hiện một số biện pháp phòng ngừa trong tính toán thủy văn của cầu đường, người ta nhận ra rằng lũ lụt không thể được kiểm soát hoàn toàn, nhưng tổn thất có thể được kiểm soát thông qua nhiều biện pháp khác nhau. Đối với lũ lụt nghiêm trọng hơn. Đừng làm hỏng nó hoặc ít nhất là hạn chế nó. Vấn đề cơ bản của chống ngập là chọn giải pháp an toàn và ít nguy hiểm hơn. Lựa chọn đúng đắn chỉ có thể được thực hiện nếu các khuyến nghị dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về nguyên nhân gây ra lũ lụt và những rủi ro do chúng gây ra. Nguyên nhân và nguy cơ lũ lụt là đặc điểm tự nhiên của một khu vực nhất định, được xác định bởi điều kiện khí tượng thủy văn và địa hình của khu vực đó. Khả năng thiệt hại do lũ lụt phụ thuộc vào hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực. Việc xác định các thông số thủy văn, thủy lực phục vụ thiết kế công trình giao thông phải căn cứ vào số liệu địa hình, khí tượng thủy văn và điều tra thực địa. Căn cứ vào số liệu liên quan hiện có và kết hợp với số liệu điều tra, hiệu chỉnh để xác định phương pháp tính phù hợp. Có thể tóm tắt một số vấn đề cần lưu ý trong tính toán thủy văn cầu đường ở nước ta như sau: Đối với miền núi: dòng chảy trên núi thường xuất hiện trên diện rộng các lưu vực nhỏ, sườn dốc, mưa nhiều, tập trung lớn và nhanh gây lũ sườn dốc, và tốc độ lan truyền của sóng lũ lớn và nhanh, thiệt hại gây ra là đột ngột và nghiêm trọng.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *