Mẫu biên bản xử lý nợ song ngữ tiếng anh
Blog

Mẫu biên bản xử lý nợ song ngữ tiếng anh

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Xử lý nợ là một thuật ngữ được sử dụng trong kinh doanh. Trong số những thứ khác, biên bản cuộc họp xác nhận nghĩa vụ của cả hai bên trong giao dịch. Xử lý nợ còn được gọi đơn giản là xử lý nợ. Như vậy, một bên bán mặt hàng này nhưng lại mua mặt hàng khác của đối tác thương mại. Các bên cấn trừ công nợ trong thời gian chờ trả hết số nợ còn lại. Cùng học mẫu biên bản cuộc họp tiếng anh nhé.

Tư vấn pháp luật trực tuyếnTổng đài miễn phí: 1900.6568

1. Xử lý nợ là gì?

Thanh toán nợ là hồ sơ thường được sử dụng trong các giao dịch kinh doanh. Giá trị thanh toán của nghiệp vụ hiện tại được ghi nhận sau khi tất cả các khoản nợ đã được thanh toán hết.

Biên bản xử lý công nợ hay còn gọi là quyết toán công nợ là mẫu biên bản ghi lại việc xử lý các khoản công nợ của doanh nghiệp, thể hiện đầy đủ các thông tin giữa hai đơn vị giao dịch. Giao dịch thanh toán được thực hiện sau khi tính toán nghĩa vụ thực tế. Bên thứ ba được thanh lý do họ có nghĩa vụ thanh toán liên quan trong một giao dịch khác. Hai bên vẫn đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thông qua việc xử lý nợ.

Khi nào nên lập hồ sơ tất toán công nợ?

+ Khi hai đơn vị thương mại mua bán hàng hóa của nhau. Nếu một bên vừa là bên mua vừa là bên bán thì biên bản này được lập để thanh toán các khoản nợ của bên kia. nghĩa vụ thanh toán được bù trừ để xác định nghĩa vụ thanh toán cuối cùng đối với phần chênh lệch.

Vì vậy, biên bản đòi nợ này sẽ trở thành căn cứ để giải trình với cơ quan thuế sau này. Biên bản cuộc họp do các bên tham gia giao dịch lập. Chủ thể có trách nhiệm liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước.

Trong khi đó, hồ sơ trả nợ bao gồm:

+ Bảng công nợ thể hiện chính xác số tiền đã trả và chưa trả. Xác định khoản nợ thực tế đối với khách hàng.

xem thêm:Mẫu đơn xin trả nợ mới nhất năm 2022

+ Hợp đồng kinh tế: điều khoản nào xác định phương thức thanh toán? Xác định phương pháp chính xác để giúp cả hai bên tính toán giá trị của khoản thanh toán. Cũng như xác định cách thức bù trừ các khoản nợ và nghĩa vụ tương ứng của các bên.

Nếu không có các thông tin này thì phải ký kết phụ lục hợp đồng để bổ sung các thông tin liên quan đến việc xử lý khoản nợ. Một thỏa thuận ràng buộc pháp lý về việc giải quyết một khoản nợ.

+ Biên bản nghiệm thu hoặc bàn giao hàng hóa.

+ Thanh lý hợp đồng.

+ Đối chiếu công nợ có xác nhận của hai bên. Xác định giá trị nợ thực tế, phương pháp tính toán công khai, minh bạch.

+ Hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng tổng hợp).

+ Các chứng từ hai bên đã thanh toán trước đó, bao gồm: giấy báo nợ, giấy báo tiền,…. xác định giá trị phần nghĩa vụ phải thực hiện. Có những lý do để xác định giá trị của phần nợ chưa thực hiện.

+ Biên bản xử lý nợ. Biên bản cuộc họp có chữ ký của hai bên.

xem thêm: giấy báo nợ mới nhất 2022, thư nhắc nợ, giấy nhắc nợ

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt phần chênh lệch sau khi quyết toán.

2. Thuật ngữ tiếng Anh:

xóa nợ của Vương quốc Anh là ghi nợ.

3. Mẫu giấy đòi nợ song ngữ:

Dưới đây là mẫu biên bản xử lý công nợ bằng tiếng Anh, mời các bạn tham khảo các phần sau:

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

xem thêm:Mẫu biên bản xác nhận và bàn giao hồ sơ tín dụng mới nhất năm 2022

… , Hằng ngày…../…../…..

Biên bản cuộc họp tuyên bố miễn trừ trách nhiệm công khai

Phụ lục hợp đồng mua bán

Số/Số: …………..

Biên bản ghi nhớ này được hai bên ký kết:

Điều này đã được ký bởi:

Bên A/Bên A:…

Địa chỉ/Địa chỉ:…

xem thêm 2022 Mẫu Giấy xác nhận nợ, Giấy biên nhận nợ và Hứa trả tiền

Người đại diện/Người đại diện: … – Giám đốc/Giám đốc

Sau đây gọi là bên bán/sau đây gọi là: bên bán

Bên B/Bên B: ……….

Địa chỉ/Địa chỉ:…

Người đại diện/Người đại diện:………….. – Giám đốc/Giám đốc

Sau đây gọi là Bên mua/sau đây gọi là: Bên mua

Bên C/Bên A: …………

Địa chỉ/Địa chỉ:  …

xem thêm: Mẫu hợp đồng thiết kế và thi công nội thất mới nhất 2022

Người đại diện/Người đại diện:…….. – Giám đốc/Giám đốc

Sau đây được gọi là Người thanh toán được ủy quyền/sau đây được gọi là: Người thanh toán đối tác cá nhân được chỉ định

Bên A, Bên B, Bên C cùng ký giấy xác nhận nợ, nội dung như sau:

Phụ lục của hợp đồng đầu tiên được ký bởi Bên A, Bên B và Bên C theo các điều khoản sau đây sẽ có hiệu lực:

1. Hiện thực hóa giá trị/hiện thực hóa giá trị

Hợp đồng số……Ngày…../…../…Giá trị…Tổn thất. Trong đó, tổng giá trị thực hiện của bảng xác nhận nợ là……. Bùm (viết: ………… Bùm).

Hợp đồng mua bán…………, ngày…………, giá trị:…………. Phía đông. Tổng giá trị thực hiện trong phụ lục này là… . Đông (nói tiếng Việt Đông:……….Đông).

hai.Thanh toán / Điều khoản thanh toán

xem thêm:Mẫu Báo cáo đối chiếu công nợ 2022

Bên C đồng ý cấn trừ số tiền Bên B còn nợ Bên A, tổng số tiền là………. mùa đông.

Bên C đồng ý tăng số tiền………. Tiệc của Đồng cho bên B chưa được tổ chức.

Bố.Điều khoản chung / Điều khoản chung

– Biên bản cuộc họp này là một phần của Hợp đồng số ……….. ngày …../…../… Các Điều khoản và Điều kiện được đính kèm với Hợp đồng nói trên nhưng không được đề cập trong Phụ lục. Các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực cho đến ngày hết hạn.

– Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng mua bán ………/…../… Các điều khoản và điều kiện khác được đính kèm với hợp đồng, nhưng các điều khoản và điều kiện khác không được đề cập trong phụ lục này vẫn có hiệu lực cho đến ngày đáo hạn.

– Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có hiệu lực kể từ ngày ký.

——Phụ lục này được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản 01 (một) bản, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt bên A

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

đại diện cho đảng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

đại diện cho đảng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Mẫu Biên Bản Họp Xử Lý Công Nợ Bằng Tiếng Anh:

Sau đây là mẫu biên bản xử lý công nợ bằng tiếng Anh, nội dung được chuẩn hóa, các bạn có thể tham khảo khi cần thiết:

xem thêm: Đối chiếu công nợ là gì? Quy định xử lý nợ mới?

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

……, bầu trời……../……../……..

Phụ lục hợp đồng mua bán

KHÔNG:……

Điều này đã được ký bởi:

Bên cạnh: …..

xem thêm: Quy trình BHXH làm thêm giờ của người lao động

Địa chỉ: …

đại diện: …. – giám đốc

Sau đây gọi tắt là: Bên bán

Bên B: …

Địa chỉ: …

Giám đốc đại diện

Sau đây gọi là: bên mua

người tham gia:……

xem thêm: 2022 Cập nhật lịch sử thanh toán và biểu mẫu thanh toán nợ

Địa chỉ: …

đại diện: ………. – giám đốc

Bên dưới: Người thanh toán đối tác cá nhân được chỉ định

Phụ lục của hợp đồng đầu tiên được ký bởi Bên A, Bên B và Bên C theo các điều khoản sau đây sẽ có hiệu lực:

1. Giá trị triển khai

Hợp đồng thương mại ngày …, giá trị: … … đồng. Tổng giá trị thực hiện trong phụ lục này là… . Dong (nói tiếng Đông Việt Nam: … Đông).

hai.điều khoản thanh toán

Bên C đồng ý hoàn trả cho Bên A và Bên B số tiền chưa thanh toán cho Bên A….

xem thêm:Thủ tục tăng số năm đóng BHXH khi đi nghĩa vụ quân sự

Bố.Tình trạng bình thường

– Phụ lục này là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng mua bán được ký bởi …../……../…, kèm theo các điều khoản và điều kiện khác mà các điều khoản và điều kiện này không được đề cập trong Phụ lục này vẫn còn hiệu lực kể từ ngày hiệu lực đến ngày hết hiệu lực.

——Phụ lục này được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản 01 (một) bản, có hiệu lực kể từ ngày ký.

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

5. Viết một đoạn văn miêu tả?

Mẫu biên bản xử lý công nợ bằng tiếng Anh, nội dung chuẩn bao gồm các thông tin sau:

Tên nước và khẩu hiệu:

Các loại văn bản hành chính đều phải có tên nước và tiêu ngữ ở đầu văn bản. Diễn đạt ý chính, bám sát yêu cầu về hình thức, bố cục chung. Biên bản thanh toán nợ bằng tiếng Anh hoặc song ngữ cũng rất quan trọng.

Tên nước và tên nước lần lượt được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Anh và được đặt chính giữa văn bản. Phông chữ được chọn dựa trên căn chỉnh văn bản và kích thước phông chữ được cân bằng.

+ Biên bản cuộc họp của các bên được lập ở đâu và vào thời gian nào. Nó được sử dụng để xác định thông tin về ngày ghi lại các hoạt động quản lý và diễn giải của tổ chức. Thời gian này có thêm ý nghĩa của các sự kiện và giao dịch thực tế giữa hai bên.

xem thêm: Có thể tăng phí bảo hiểm gián đoạn?

Thông tin buổi tiệc:

Đây là thông tin cần thiết để xác định các chủ đề liên quan. Xác định thông tin về trụ sở chính, tổ chức sự kiện và chi tiết liên lạc.

Các bên liên kết ghi nhận công nợ bù trừ khi thực hiện hợp đồng mua bán, hợp đồng thương mại, ghi rõ thông tin công ty, địa chỉ, người đại diện. Qua đó xác định được chủ thể đại diện chịu trách nhiệm về hoạt động thu và quản lý thuế của quốc gia.

Các chủ đề quan tâm và trách nhiệm trong biên bản cuộc họp bao gồm:

+ người bán.

+ người mua.

Người trả tiền được ủy quyền, còn được gọi là Chi nhánh.

– Khoản của thỏa thuận:

tìm hiểu thêm: Hỏi về đóng BHXH cho người lao động có thời gian tham gia quân đội

Căn cứ vào tình hình công nợ cụ thể của hai bên, biên bản cuộc họp sẽ được lập theo các điều khoản cụ thể. giống:

+ Về số nợ phải lập.

Các bên đang trả các khoản nợ của họ.

+ điều kiện thanh toán…

Qua đó cung cấp thông tin về cách thức thực hiện xử lý nợ. Nó cũng ràng buộc các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ có liên quan của chủ thể. Người xử lý nợ phải trả thay nghĩa vụ nợ tương ứng. Các bên trong giao dịch xác định nghĩa vụ thực tế của nhau và phương thức thanh toán chung của hợp đồng giao dịch.

– Chữ ký của các bên:

Khi kết thúc biên bản nhận nợ, các bên liên quan sẽ ký thỏa thuận xác nhận tính chính xác của văn bản và xác nhận tính hợp lệ của biên bản nhận nợ. Điều này cũng khẳng định tính ràng buộc trách nhiệm của chủ thể trong hoạt động quản lý nhà nước. Các đối tượng này có trách nhiệm xác định nghĩa vụ thuế tương ứng trong hoạt động kinh doanh của mình với cơ quan thuế.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *