Blog

Min Nghĩa: Được Hiểu Như Thế Nào?

Min nghĩa là gì? Đây là một câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn.

Min trong Tiếng Anh

Từ “MIN” viết tắt của “minimum” có nghĩa là tối thiểu, tức là mức thấp nhất bạn phải đạt được khi người khác yêu cầu.

Ví dụ: Công ty A yêu cầu bạn đạt MIN là 50% thì mới được trả tiền.

Min trong Thời Gian

Từ “MIN” viết tắt của “minutes” có nghĩa là phút, trong thời gian người bao gồm có giờ, phút, giây.

1 Phút = 60 Giây và 60 Phút = 1 Giờ đồng hồ.

Mỗi ngày có 24 giờ x 60 phút = 1440 phút.

Min trong Giới Trẻ

Từ “MIN” viết tắt của “mình yêu nhau” có nghĩa là lời tỏ tình của người khác đối với bạn hoặc bạn đối với người khác. Đối với những dạng tình cảm đơn phương, việc thổ lộ tình cảm sớm cũng là vấn đề cần thiết.

Ví dụ:

A: Tối qua mình có thổ lộ với crush chưa?
B: Tôi đã nói MIN cho nó rồi.
A: Rồi sao?
B: Nó rep 🙂

Min trong Chức Vụ

Từ “MIN” viết tắt của “minister” có nghĩa là bộ trưởng hoặc ministry (bộ).

Trong Tin Học

“MIN” có nghĩa là hàm MIN dùng để tính giá trị tối thiểu trong cột hoặc hàng nào đó.

Ví dụ:

=Min(Giá trị đầu: Giá trị cuối)

Tùy vào từng trường hợp mà “MIN” có những nghĩa khác nhau, vì thế nên lưu ý cách dùng.

Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng đã giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn đã theo dõi bài viết.

Để lại bình luận

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *