Blog

một cuộc họp giao ban là gì? Phân loại và Đặc điểm- VietnamBiz

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Hình minh họa (Nguồn: trung bình)

cuộc họp ngắn

ý tưởng

cuộc họp ngắn Tạm dịch sang tiếng Anh là: cuộc họp thị sát.

cuộc họp Nó là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất để điều hành một doanh nghiệp. Các cuộc giao ban thường ngắn (một giờ, hai giờ, buổi sáng hoặc buổi chiều).

Nội dung của nó thường bao gồm khoảng thời gian trước đó (ngày trước, tuần trước, tháng trước,…,…) và ý kiến, đề xuất, hướng giải quyết vấn đề.

Phân loại và đặc điểm

Thông thường có hai hình thức giao tiếp: giao ban định kỳ và giao ban đột xuất.

– Giao ban định kỳ Thường vào một thời điểm cụ thể, tại một địa điểm được chỉ định, với những người tham gia thường xuyên và thường là sau một khoảng thời gian cụ thể (chẳng hạn như sau ca làm việc). các ngày trong tuần, một tuần sau, v.v.).

Hình thức này giúp thủ trưởng các đơn vị doanh nghiệp hình thành thói quen thực hiện công việc thường xuyên và dễ nhớ.

– Họp báo đột xuất Đó là cuộc gặp ngẫu hứng khi có vấn đề nảy sinh hoặc vấn đề cần giải quyết. Thời gian, địa điểm và thành phần nhân sự của cuộc họp không cố định và những người có liên quan được mời tham gia tùy thuộc vào các vấn đề cần giải quyết.

Thuyết trình là một công cụ nghề nghiệp rất quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, nhưng các nhà quản lý doanh nghiệp nên nắm vững nó để tránh nhàm chán và lạm dụng các bài thuyết trình. Việc thực hiện cần có thời gian.

Thuyết trình là một trong những cách chính mà các doanh nghiệp tiến hành kinh doanh.

quản lý điều hành Doanh nghiệp là một hệ thống trong đó các nhà quản lý đóng vai trò là chủ thể quản lý ngắn hạn, lãnh đạo các hoạt động của toàn doanh nghiệp, thực hiện các mục tiêu chung trung và dài hạn.

Vì vậy, thực chất của quản lý doanh nghiệp là tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện hệ thống sản xuất nhằm đạt được mục tiêu, kế hoạch sản xuất và dịch vụ đã định.

Giống như mọi hoạt động sản xuất và quản lý có định hướng, người điều hành doanh nghiệp phải sử dụng các phương pháp để kiểm soát, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động sản xuất và quản lý. Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên kế hoạch sản xuất.

(Tham khảo: Tổ chức và quản lý doanh nghiệp, TS. Trần Văn Hùng, Phòng Phát triển doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư, 2012)

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *