Blog

một trục đối xứng là gì?Ý Nghĩa Của Trục Đối Xứng Trong Tiếng Việt

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về đối xứng trục.Phần đầu tiên là phần lý thuyết, bao gồm các định nghĩa một trục đối xứng là gì? và trục đối xứng. Phần thứ hai là phần luyện tập được giải chi tiết thuận lợi cho học sinh ôn tập củng cố kiến ​​thức. Trắc nghiệm: Thế nào là trục đối xứng?

Lý thuyết đối xứng trục và thực hành

một.lý thuyết

Một lý thuyết

1. Hai điểm đối xứng nhau qua một đường thẳng

Định nghĩa: Hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng d nếu d là trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm.

Nếu một điểm m∈d”>m∈d thì điểm đối xứng với m qua d cũng là điểm m.

2. Hai hình đối xứng nhau qua một đường thẳng

Định nghĩa: Hai đồ thị được gọi là đối xứng nhau qua đường thẳng d nếu mọi điểm qua đường thẳng d thì đối xứng qua một điểm thuộc đồ thị kia và ngược lại.

Mặt đối xứng qua đường thẳng d:

– Đường thẳng là đường thẳng.

– Đường thẳng là đường thẳng.

– Một góc bằng góc của nó.

– Tam giác đều là tam giác đều.

– Đường tròn là đường tròn có bán kính bằng bán kính của đường tròn đã cho.

3. Hình có trục đối xứng

Nếu một điểm đối xứng đi tới mọi điểm trong h, nghĩa là tất cả các điểm trong h, qua một đường thẳng d, thì đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của đồ thị h.

Một số hình có trục đối xứng quen thuộc:

– Đoạn thẳng có trục đối xứng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Xem thêm: Hằng số pi (π): Lịch sử khám phá và ứng dụng toán học của số pi bí ẩn

Trục đối xứng là tia phân giác của góc.

– Hai đường thẳng cắt nhau có trục đối xứng là hai đường thẳng chứa tia phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng này thì hai trục đối xứng vuông góc với nhau.

– Tam giác cân có một trục đối xứng, chiều cao đồng thời là tia phân giác, đường trung trực thuộc đáy. Tam giác đều có ba trục đối xứng.

– Hình thang cân có trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.

4. Trục đối xứng của một số hình

 • Đối với hình tròn, trục đối xứng là đường kính của hình tròn. Đường tròn có vô số trục đối xứng.
 • Trong một tam giác cân, các trục đối xứng là chiều cao, trọng tâm, đường phân giác vuông góc và đường phân giác từ trên xuống dưới của tam giác cân. Tam giác cân chỉ có một trục đối xứng.
 • Trong một tam giác đều, các trục đối xứng là chiều cao, trực tâm và trực tâm của tam giác đều. Tam giác đều có 3 trục đối xứng.
 • Đối với hình thang cân, trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy của hình thang cân. Hình thang cân có một trục đối xứng.
 • Đối với hình thoi có trục đối xứng là hai đường chéo của hình thoi. Hình thoi có 2 trục đối xứng.
 • Trong hình vuông có trục đối xứng là hai đường chéo của hình vuông và hai đường thẳng đi qua trung điểm của mỗi cặp cạnh đối của hình vuông. Hình vuông có bốn trục đối xứng.
 • Trong hình chữ nhật, trục đối xứng là hai đường thẳng đi qua trung điểm của mỗi cặp cạnh đối của hình chữ nhật. Hình chữ nhật có 2 trục đối xứng.
 • Đa giác đều n cạnh có n trục đối xứng
 • Định lí: Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân.

  b.thực hành

  Bài tập 1. Vẽ phép đối xứng của hình đã cho qua trục d (h.58).

  Giải pháp thay thế:

  bức vẽ:

  chương 2. Cho một phép quay 50 độ, điểm a nằm trong phép quay đó. Vẽ điểm b đối xứng từ a đến ox và điểm c đối xứng từ a đến oy.

  Xem thêm: quy đổi diện tích, mẫu Anh là gì, nghĩa của từ mẫu Anh

  a) So sánh độ dài của ob và oc

  b) Tính số đo góc boc

  Giải pháp thay thế:

  a) ox là tia phân giác của ab =>;oa = ob

  oy là trung trực của ac =>;oa = oc

  => ob = oc

  b) aob cân tại vị trí o (do oa = ob)

  Tam giác cân aob có vị trí tại o và om là chiều cao nên nó cũng là tia phân giác của góc aob.

  một trục đối xứng là gì? một trục đối xứng là gì? một trục đối xứng là gì? Tâm đối xứng? một trục đối xứng là gì? một trục đối xứng là gì?

  Nguồn: cungdaythang.com

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *