Blog

New Nghĩa Là Gì?

Bạn có từng nghe tới từ “new” trong tiếng Anh nhưng không biết nghĩa là gì? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ này.

Từ “New” là gì?

“Từ “new” là một từ tiếng Anh có nghĩa là “mới”. Từ này được sử dụng để chỉ sự mới mẻ, sự xuất hiện lần đầu tiên hoặc cái gì đó chưa từng xảy ra trước đây.

Ví dụ về cách sử dụng “new”

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ “new” trong các câu tiếng Anh:

  1. “I just bought a new car.” (Tôi vừa mới mua một chiếc xe mới.)
  2. “Have you heard the latest news?” (Bạn có nghe tin tức mới nhất chưa?)
  3. “Let’s try something new for dinner tonight.” (Hãy thử một thứ mới cho bữa tối hôm nay.)

Một số cụm từ liên quan đến “new”

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến từ “new”:

  • New year (năm mới)
  • Newborn baby (em bé mới sinh)
  • Newcomer (người mới)
  • News (tin tức)
  • Newcomer (người mới)

Kết luận

“Từ “new” có nghĩa là “mới”. Nó được sử dụng để chỉ sự xuất hiện lần đầu tiên hoặc cái gì đó chưa từng xảy ra trước đây. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về từ này. Hãy tiếp tục học tập và sử dụng từ “new” trong các tình huống thích hợp!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *