Blog

Nhân sinh quan Hồ Chí Minh – Tạp chí Quốc phòng toàn dân

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Triết lý sống là quan niệm rằng mục đích cuối cùng của cuộc sống là giá trị nội tại, sự cống hiến và hưởng thụ các nhu cầu vật chất và tinh thần. Triết lý sống nằm trong đạo đức, nhưng nó là phần “chìm” của đạo đức, là bản chất của đạo đức, có chức năng tự điều chỉnh tư tưởng, tình cảm, lối sống của con người.

Có thể lấy câu trả lời của cô gái làm ví dụ về triết lý sống:

– Câu hỏi: Chất lượng yêu thích của bạn là gì? Trả lời: Đơn giản.

– Q: Ý tưởng về hạnh phúc của cha bạn là gì? Trả lời: Chiến đấu.

Hỏi: Những đặc điểm chính của người cha là gì? Trả lời: Mục đích là như nhau.

Q: Phẩm chất xấu mà bạn ghét nhất là gì? -Trả lời: xuan xo, vâng

– Câu hỏi: Câu nói yêu thích của bạn là gì? – Trả lời: “Không có gì xa lạ với tôi cả”.

Trải qua hàng nghìn năm tồn tại và phát triển, dân tộc Việt Nam đã hình thành nên những giá trị nhân văn đặc sắc, trong đó có triết lý sống. Điều này được thể hiện ở các danh nhân, anh hùng dân tộc. Vua Trần Nhân Đống (1258 – 1308), một trong những vị vua anh hùng nhất trong lịch sử Việt Nam và là người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm (một giá trị văn hóa tinh thần độc đáo của Việt Nam), đang ở trên đỉnh vinh quang và quyền lực khi từ bỏ mọi thế tục. Nguyễn Thi (1380-1442), tác giả “Đại thiếu bình dị” luôn khẳng định trong cuộc đời tu hành cầu cho quốc thái dân an: “Cốt lõi của lòng nhân là ích nước lợi dân”. Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh không chỉ kế thừa mà còn phát triển triết lý sống cao cả của dân tộc và đạt đến một tầm cao mới, đó là triết lý sống cá nhân kết hợp với đạo đức cách mạng và đạo đức cộng sản.

Kể từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa ra đời (1917) đến nay, xã hội xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo và cầm quyền đã trải qua muôn vàn hiểm nguy, hoạn nạn. Cần phải chống chủ nghĩa đế quốc, phát xít bao vây, cấm vận và xâm lược, thiết lập chế độ mới, trong khi chế độ xã hội chủ nghĩa vẫn tồn tại và phát triển. Không thể phủ nhận rằng trong xã hội xã hội chủ nghĩa, nhân loại đã có sự lựa chọn lịch sử mới cho con đường phát triển của loài người. Nhân dân lao động ngày nay và những người tôn trọng bình đẳng, công bằng xã hội đang mở đường cho các nước tư bản tiên tiến (phong trào Chiếm Phố là một ví dụ). Tuy nhiên, mô hình chế độ xã hội chủ nghĩa Xô – Đông lâm vào khủng hoảng và sụp đổ vào những năm 1980 và đầu những năm 1990. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó phải kể đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống (cb, ĐV) của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong các Đảng cộng sản cầm quyền. .

Tại sao? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta không chỉ phân tích những sai lầm, khuyết điểm trong quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản cầm quyền mà còn phải phân tích những vấn đề sâu xa của chính nhân dân. Trong “Những đóng góp cho việc phê phán triết học về quyền của Hegel,” c. Mác viết: “Tất nhiên, vũ khí phê phán không thể thay thế vũ khí phê phán…; nhưng lý luận thâm nhập vào quần chúng thì trở thành lực lượng vật chất, khi trở nên triệt để thì trở thành chống lại con người (ad hominem). )…nhưng gốc của con người là bản thân con người”, lý luận có thể thâm nhập vào quần chúng. Mô tả của c. Cái nhãn này có ý nghĩa đặc biệt đối với việc phân tích tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên nước ta hiện nay, đặc biệt là tình trạng băng hoại về đạo đức, lối sống.

Thực tiễn đã chỉ ra rằng, lòng tham vô độ về vật chất, tiền bạc, tài sản và quyền lực là điểm khởi đầu cho sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự khác biệt giữa con người và sinh vật nằm ở nhận thức và theo đuổi lợi ích cá nhân. Lợi ích đó bao gồm lợi ích tinh thần và lợi ích vật chất. Nó là động lực của lịch sử và các vận động xã hội, là cội nguồn của triết học nhân loại. Triết lý sống của mỗi người đều có những nhận thức chung và những điểm khác biệt. Nhận thức chung có thể là: đời người ai cũng có hạn, rồi cuối cùng ai cũng phải “đi” về cát bụi. . Về nhận thức (giá trị vật chất và tinh thần), có thể là: có người coi trọng quyền lực, của cải, tài sản hơn, coi người khác là mục đích cuối cùng của cuộc đời; có người cho rằng mục đích cuối cùng của cuộc đời là hy sinh cho xã hội và đất nước, kỳ vọng Thấy được hạnh phúc của con cái, người thân, theo nghĩa rộng là hạnh phúc của đồng bào. .Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, triết lý sống và đạo đức cách mạng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với người cộng sản. Mọi người thường dùng những cụm từ như “bạn phải ở một mình” hoặc “vì công việc, vì chính bạn, vì chính bạn”. Trong “Yang Keming” (tài liệu Hồ Chí Minh về huấn luyện lý luận Mác-Lênin cho cán bộ trẻ ở Quảng Châu, xuất bản năm 1927), Người đặt việc giáo dục đạo đức cho đảng viên trẻ lên hàng đầu. Trong chương đầu tiên của tác phẩm này, Người viết “Làm cách mạng”, yêu cầu những người làm cách mạng phải “tuân theo lời dạy”, nhất là “bớt tham tiền”2.

Khi nói đến đạo đức, triết lý sống không thể không nhắc đến khái niệm lương tâm, là sự tự phán xét hành vi và suy nghĩ của mỗi người. Tự phán xét, không phải từ góc độ trách nhiệm chính trị hay pháp lý, mà từ góc độ trách nhiệm đạo đức – nó có phù hợp với triết lý sống không? Cuối cùng, tôi có thể đóng góp gì cho xã hội và tôi có thể mang lại giá trị gì cho bản thân? Những ngụy biện về cơ quan, tổ chức và cả về bản thân thường bị đặt nhầm chỗ, làm tổn hại đến lợi ích của người dân và hệ thống xã hội. Ngày nay, ở nước ta, tham nhũng thường được thực hiện thông qua lợi ích cục bộ, “lợi ích nhóm”. Biện hộ của họ thường được hiểu là một “quyết định tập thể” hoặc “cơ chế” để tránh trách nhiệm cá nhân. Chúng ta không phủ nhận rằng môi trường chính sách, môi trường pháp lý, hệ thống… của chúng ta vẫn cần phải hoàn thiện, bởi vẫn còn những “lỗ hổng” nhất định, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, nhưng điều này không phải là không làm được và phải có người chịu trách nhiệm. Tại đây, lương tâm và Triết lý sống sẽ là bản án đầu tiên dành cho mọi người.

Nói đến triết lý sống là nói đến quan niệm vinh nhục, quan niệm vinh nhục. Hồ Chí Minh nói: “Một người, một đảng, mọi người, hôm qua vĩ đại, có sức hút lớn, có thể hôm nay, ngày mai không còn được mọi người yêu mến, khen ngợi, nếu lòng không trong sáng, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. , với Hồ Chí Minh, những giá trị cao cả của mỗi cá nhân, của đảng cầm quyền và của cả đất nước sẽ biến đổi nếu không biết giữ gìn và phát triển những giá trị đó. Tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức sau khi Lênin VI qua đời (1924), Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã viết: “Không chỉ thiên tài của Người mà còn cả sự khinh bỉ xa hoa, lòng yêu lao động của Người. đời tư trong sáng, lối sống giản dị, tóm lại là đạo đức cao đẹp vĩ đại của Người đã ảnh hưởng rất lớn đến các dân tộc ở châu Á và hướng lòng họ về Người. Về con người không thể ngăn cản”. VILENIN được Hồ Chí Minh ca ngợi, đặc biệt là sự coi khinh những đức tính xa hoa, sự trong sạch của đời tư, lối sống giản dị, v.v., đó cũng là một triết lý sống, một quan niệm về phẩm chất con người.

Triết lý sống của Hồ Chí Minh không phải là lối sống buông thả, chứ đừng nói đến tình dục, mà là triết lý sống chan hòa, giản dị, khiêm nhường, hướng tới cái đẹp tinh thần và vật chất. Đối với con người, lối sống tốt là sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với con người. Khi nói về lối sống giản dị, thanh đạm, trong sạch của mình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhấn mạnh: Là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh không thể sống như vậy! Đầu năm 1946, nước Việt Nam độc lập thắng cử trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, sau khi Hồ Chí Minh chính thức trở thành chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người nói với các phóng viên nước ngoài: “Tôi tuyệt đối không tham lợi. muốn làm tổng thống. Là một người lính, bạn, tôi phải cố gắng hết sức để tuân theo mệnh lệnh của đất nước trước mặt tôi. Khi đồng bào tiễn tôi về nhà, tôi sẽ vui vẻ ra đi. Tôi chỉ có một điều ước, và điều ước cuối cùng là cho nước ta được hoàn toàn độc lập, cho dân ta được hoàn toàn tự do, cho đồng bào ta có cơm ăn, áo mặc, được học hành. 5. Đối với con người, vị trí quan trọng không phải là quyền lực, mà là nghĩa vụ và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc. hạnh phúc của nhân dân. Nếu nhu cầu riêng tư là sống giản dị, chan hòa với con người và thiên nhiên.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (lần thứ VII) tháng 1-1994, Đảng ta lần đầu tiên đưa khái niệm “nguy cơ” vào cách mạng Việt Nam. Đại hội Đảng (1-2011) đã xác định nguy cơ mà cách mạng Việt Nam phải đối mặt trong bối cảnh hiện nay là: “sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống”. Tình trạng lãng phí vẫn còn rất nghiêm trọng. Xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự tiến bộ” diễn biến phức tạp. Dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở nước ta, gây bạo loạn, lật đổ, lật đổ chế độ. 6. Trong các nguy cơ trên, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy thoái nghiêm trọng. Đây là nguy cơ rất lớn” Các đảng cầm quyền, như Đảng Cộng sản Việt Nam. Lê-nin và Bác Hồ đã từng cảnh báo” 7. Có nhiều cách để ngăn chặn, đối phó và đẩy lùi những nguy cơ này, trong đó cần có hệ thống chính trị, tổ chức và sức mạnh toàn dân. Toàn thể cán bộ, công chức các cấp. Coi nâng cao hơn nữa hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Triết lý sống Hồ Chí Minh là kết tinh của tư tưởng đạo đức của Người. Học tập và làm theo triết lý sống của Người không chỉ vì lợi ích của xã hội, của cách mạng Việt Nam mà còn vì sự hoàn thiện và hạnh phúc của mỗi nhân cách con người. /.

có.Tào Tháo

__________

1- C.Mác, Ph.Ăngghen – Toàn tập, Tập 1, Nxb., h.1978, tr. 27.

2- Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 2. báo chí ctqg, h. 2000, số 260.

3- Những Số Điện Thoại – Tập 12, trang 557.

4- Số điện thoại – Tập 1, trang 1 295.

5- Những Số Điện Thoại – Tập 4, tr 161.

6- Ấn phẩm – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB CTqg, h.2011. tr.29.

7- Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc tổ chức ngày 28/02/2012 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *