Blog

Nvarchar là gì – Kiểu dữ liệu Sql – hethongbokhoe.com

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Nvarchar – kiểu dữ liệu sql là gì

Nội dung 1 varchar vs nvarchar2 varchar là gì? 3 nvarchar là gì? Sự khác biệt duy nhất và khác biệt giữa varchar và nvarchar là gì?

varchar và nvarchar

Sự khác biệt hoàn toàn giữa varchar và nvarchar nằm ở các phương pháp và tài liệu được lưu trữ trong thư viện tài liệu. Một mạng hệ thống tài liệu bao gồm các tài liệu và tài liệu, được xác định bởi các loại tài liệu. Hiển thị loại tài liệu, cột có sẵn cho loại ngân sách chi tiêu bao gồm. Mỗi cột trong bảng cơ sở tài liệu phải chứa tên và loại tài liệu. Ngày nay, có rất nhiều loại tài liệu có sẵn trong kho tài liệu, Kiến trúc. Cần lưu trữ một số, loại tài liệu, this, varchar và nvarchar, chuỗi ký tự. varchar và nvarchar dường như có thể hoán đổi cho nhau. Nhưng hai loại cũng có những điểm mạnh hoàn toàn khác nhau và chúng được sử dụng cho những hướng dẫn hoàn toàn khác nhau.

Ký tự biến là gì?

Như tên cho thấy, varchar là một vai trò khác Hoặc điều khiển và plugin, ký tự. Cú pháp của varchar là varchar. varchar store, document, ascii là document, chưa phải, nó là unicode, nó là document type, dùng cho công việc, nó thường dùng, và mỗi kí tự varchar cần dùng 1 byte, nó còn lưu chiều dài của mỗi chuỗi trong thư viện tài liệu. Varchar có độ dài tệp, giới hạn và cách sử dụng, lưu trữ, tối đa 8000 ký tự, không phải vậy, nó là unicode. Loại tài liệu rất linh hoạt này sẽ gật đầu đồng ý và hầu hết sẽ đồng ý rằng các loại tài liệu khá khác nhau. varchar không cho phép bạn lưu trữ các ký tự null cho các phần không sử dụng của chuỗi. kích thước, varchar tối đa 2gb, dung lượng lưu trữ thực của tệp là độ dài thực của tệp cộng với hai byte. Bài viết: nvarchar là gì Đọc ngay: xogame đột kích mobile miễn phí, tải cf mobile Xem ngay: Cảm biến lực – cảm biến loadcell là gì Tuy varchar chậm hơn char nhưng bạn cần sử dụng phép chia, thiết lập bộ nhớ, lưu trữ và di chuyển. Không chỉ các chuỗi có thể được lưu trữ mà cả các chuỗi không có loại và loại ngày, “14 tháng 2”, “12 tháng 11 năm 2014” và loại tài liệu là varchar.

nvarchar là gì?

nvarchar đại diện cho một tính cách hoàn toàn khác hoặc một quốc gia hoàn toàn khác. Cú pháp của nvarchar là nvarchar. Có nhiều cách sử dụng nvarchar, lưu trữ, tệp, tất cả đều khác nhau, tất cả đều có độ dài khác nhau. Chúng là tài liệu, unicode và tài liệu, ngoài ra còn có một ký tự tiếng Trung đa ngôn ngữ, hai byte. Mỗi ký tự của nvarchar chiếm 2 byte. Nó có giới hạn sử dụng, lưu trữ, số lượng và số lượng, tối đa 4000 ký tự và độ dài tối đa là 2gb. nvarchar xử lý và phân tích cú pháp và xử lý, chuỗi giống như chuỗi, trống và không tồn tại, lưu trữ kích thước ký tự, ký tự kích thước biểu mẫu cộng với bội số của hai byte. Trong nvarchar, các khoảng trống sau không bị xóa khi chi tiêu, lưu trữ và nhận ngân sách.

Điều gì độc đáo và hoàn toàn khác biệt giữa varchar và nvarchar?

Điểm khác biệt duy nhất và hoàn toàn giữa hai loại này là varchar và nvarchar hiển thị các phương thức, tài liệu và lưu trữ trong thư viện tài liệu. • varchar lưu trữ ngân sách, ascii và nvarchar lưu trữ các ký tự unicode. • varchar yêu cầu một byte cho mỗi ký tự, trong khi nvarchar yêu cầu hai byte cho mỗi ký tự. • varchar chứa các ký tự không phải unicode có độ dài được kiểm soát và điều chỉnh được, nvarchar lưu trữ các ký tự unicode có độ dài được kiểm soát và điều chỉnh được. • varchar có thể lưu trữ tới 8000 ký tự không phải unicode và unicode và nvarchar có thể lưu trữ tới 4000 ký tự unicode hoặc không phải unicode. varchar là tốt nhất và rất có thể không được sử dụng khi có các biến có ký tự không phải unicode. nvarchar có thể được sử dụng khi có nhiều ký tự unicode khác nhau. • Kích thước lưu trữ của varchar là số byte bằng số ký tự cộng với hai byte dành riêng cho phần bù. Số byte mà nvarchar cần sử dụng gấp đôi số ký tự cộng với hai byte dành riêng, offset. • Tất cả các hệ thống quản lý và điều hành hiện đại và hệ điều hành và hệ thống quản lý, và tất cả xuất xứ, nguồn gốc, đổi mới và phát triển đều cần sử dụng unicode trong nội bộ. Chính vì vậy nvarchar rất cần thiết, sửa varchar để tránh, convert các loại file, . Bản tóm tắt:nvarchar và varchar Varchar và nvarchar là các loại tệp đa dạng với độ dài có thể kiểm soát và điều chỉnh, chúng ta đều cần sử dụng chúng để lưu trữ nhiều loại dòng khác nhau. Các loại tệp này rất hữu ích, có một số hệ thống quản lý và điều hành hiện đại cũng như các hoạt động và quản lý. Loại tài liệu, tránh chuyển đổi tài liệu từ loại này sang loại khác phụ thuộc vào hệ thống quản lý và điều hành và hệ thống điều hành và quản lý. Do đó, varchar và nvarchar giúp các lập trình viên dễ dàng xác thực các chuỗi unicode và non-unicode. Hai loại tệp này rất hữu ích trong lập trình.Loại hình: Chia sẻ, giới thiệu, triển khai kiến ​​thức cộng đồng

Bài viết: Kiểu dữ liệu nvarchar-sql là gì Phân loại: Blog là gì Nguồn: https://hethongbokhoe.com Kiểu dữ liệu nvarchar-sql là gì

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *