Blog

Tìm Hiểu Về Kí Hiệu S, O, V, N Trong Tiếng Anh

Khi học tiếng Anh, chúng ta thường gặp nhiều ký tự viết tắt, đó được xem là những thuật ngữ cơ bản. Các ký tự S, O, V, N cũng là những ký tự viết tắt thường gặp. Vậy S, O, V, N trong tiếng Anh có ý nghĩa gì? Hãy cùng tìm hiểu bài viết này để hiểu rõ hơn nhé!

Các Kí Hiệu S, O, V, N Trong Tiếng Anh

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các kí hiệu như S, O, V, N và một số kí tự khác.

S là gì trong tiếng Anh?

S là viết tắt của “Subject” (chủ ngữ): Là chủ thể trong câu. Chủ thể này có thể thực hiện hành động hoặc bị tác động bởi hành động.

Ví dụ: He is very kind (Anh ấy rất tốt – He chính là chủ ngữ).

V là gì trong tiếng Anh?

V là viết tắt của “Verb” (động từ): Động từ trong câu có thể ở rất nhiều dạng như:

  • V_infinitive: Động từ nguyên thể hay không chia.
  • V_ing: Động từ có “ing” ở cuối, dùng để chỉ hành động ở thì tiếp diễn.
  • V_ed: Động từ có “ed” ở cuối, dùng để chỉ hành động ở thì quá khứ.

Ví dụ: study (V_infinitive) – studying (V_ing) – studied (V_ed).

O là gì trong tiếng Anh?

O là viết tắt của “Object” (tân ngữ): Thường đứng sau động từ để làm rõ nghĩa của động từ đó.

Ví dụ: She does her homework (Cô ấy làm bài tập về nhà) – “her homework” là tân ngữ.

N là gì trong tiếng Anh?

N là viết tắt của “Noun” (danh từ): Chỉ sự vật, hiện tượng, tên riêng, con người,…

Ví dụ: girl (cô gái) – danh từ dùng chỉ người, shark (cá mập) – danh từ dùng chỉ vật.

Những Ký Tự Khác

  • Adv là viết tắt của “Adverb” (trạng từ): Có nhiệm vụ làm rõ nghĩa cho câu về thời gian, địa điểm, nơi chốn, cách thức,…
  • Adj là viết tắt của “Adjective” (tính từ): Chỉ tính chất, màu sắc, tính cách,…

To be là động từ to be, bao gồm: Is/am/are, was/were, been, be. “To be” là một loại động từ đặc biệt trong tiếng Anh.

Đây là những thông tin cơ bản về S, O, V, N trong tiếng Anh. Hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn và sẽ tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Đừng quên ghé thăm trang web Học ngữ pháp tiếng Anh để có thêm kiến thức mỗi ngày.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *