Blog

Phân biệt (a) rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, một lượng lớn, một lượng lớn

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Đầu tiên.

sử dụng

Những cụm từ này có ý nghĩa tương tự như vòng loại rất nhiềuhầu hết, nhưng khác nhau về mặt cú pháp. đặc biệt, của Được sử dụng sau những cụm từ này, thậm chí trước những danh từ không có từ hạn định. So sánh: – KHÔNG rất nhiều Thịt. (Không còn nhiều thịt.) không có: Không còn nhiều thịt. – không còn rất nhiều thịt. (Không còn nhiều thịt.) KHÔNG: Không còn nhiều thịt. – rất nhiều Các cửa hàng mở cửa vào sáng chủ nhật. (Nhiều cửa hàng mở cửa vào sáng chủ nhật.) KHÔNG: Nhiều cửa hàng… – rất nhiều Các cửa hàng mở cửa vào sáng chủ nhật. (Nhiều cửa hàng mở cửa vào sáng chủ nhật. Không được dùng:nhiều cửa hàng…

2. Nhiều, nhiều

Những cụm từ này là không chính thức và không chính thức.Trong văn viết trang trọng, chúng ta thường sử dụng rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều hoặc nhiều(much và many chủ yếu được dùng trong câu văn và câu nghi vấn có chủ ngữ phủ định).Không có nhiều khác biệt giữarất nhiềurất nhiều: Cả hai đều được sử dụng trước danh từ đếm được và không đếm được và trước đại từ. chủ đề (không phải hình thức.) rất nhiều hoặc rất nhiều) xác định xem động từ theo sau là số nhiều hay số ít.Vì vậy, khi rất nhiều Dùng trước chủ ngữ số nhiều và động từ số nhiều; khingười khác Dùng trước chủ ngữ số ít và động từ số ít. Ví dụ: Học một ngôn ngữ mất rất nhiều thời gian.(Học một ngôn ngữ cần có thời gian.) Cũng cần rất nhiều kiên nhẫn.(Đòi hỏi sự kiên nhẫn hơn.) KHÔNG: Nó cũng cần rất nhiều kiên nhẫn. nhiều bạn muốn người di cư. (Nhiều bạn bè của tôi muốn nhập cư.) Không được dùng: Nhiều người bạn của tôi muốn nhập cư.

3. rất nhiều

Nhiều Luôn luôn sử dụng một cách trân trọng. Nó chủ yếu được sử dụng trước danh từ không đếm được và số nhiều. Nó có nghĩa là “đủ”. Ví dụ, đừng vội vàng.hơn rất nhiều thời gian. (Đừng lo, còn nhiều thời gian.) Rất nhiều cửa hàng > mạnh mẽ > thử nghiệm. (Nhiều cửa hàng thanh toán bằng séc.)

4. Nhiều, nhiều, nhiều

Những cụm từ này được sử dụng theo cách tương tự như nhiềunhiềunhưng chính thức hơn. rất nhiều Thường dùng với danh từ không đếm được.Ví dụ: Ông Lucas dành nhiều thời gian ở Viễn Đông. (Ông Lucas đã dành rất nhiều thời gian ở phương Tây.) Tôi đã xem qua Kiến trúc của quần áo cũ. (Tôi vứt đi rất nhiều quần áo cũ.)

một số lượng lớn Nó được sử dụng trước danh từ số nhiều theo sau là động từ số nhiều. Ví dụ: thêm câu hỏi cần được giải quyết. (Vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.) âm thanh tốt hơnnhiều vấn đề…hoặc: nhiều vấn đề…

5. Hầu hết

hầu hết (= hầu hết hoặc hầu hết) chủ yếu được sử dụng với danh từ số nhiều và động từ số nhiều. Ví dụ: hầu hết tội phạm Hãy bất bạo động. (Hầu hết tội phạm là bất bạo động.)

6. Danh từ đo lường

Những cụm từ này thường không được sử dụng trước các từ chỉ đơn vị đo lường, ví dụ: bảng Anh, năm hoặc dặm.Các từ khác vẫn được sử dụng, vd: it has a price vài cân. (Nó có giá vài bảng Anh.) Không được dùng: Tốn nhiều bàn.họ sống xa thị trấn nhiều dặm(Họ sống xa thị trấn.) không có: Họ sống xa thị trấn.

7. Khi không có danh từ phía sau

Những cụm từ này có thể không cần phải được theo sau bởi một danh từ nếu ý nghĩa rõ ràng.Trong trường hợp này, không sử dụng của.Ví dụ: How much does it cost? ~rất nhiều. (= rất nhiều tiền.) (bao nhiêu? ~ rất nhiều.) (= rất nhiều tiền.) Chúng ta có thể ăn phô mai – Tôi đã mua rất nhiều. (Chúng ta nên hài lòng với pho mát đó – Tôi đã mua rất nhiều.) He doesn’t talk much, but when he speak, he speak. rất nhiều. (Anh ấy không thường nói, nhưng khi có, anh ấy nói rất nhiều.)

8. Dùng làm trạng ngữ

rất nhiều Có thể được sử dụng như một trạng từ. Ví dụ: Trong những ngày nghỉ, chúng tôi thường đi dạo và bơi lội. (Trong những ngày nghỉ, chúng tôi đi bộ và bơi lội rất nhiều.) Nhưng không sử dụng:…chúng tôi đi bộ nhiều hoặc…bơi nhiều.Chính phủ dường như đã thay đổi quyết định rõ ràng.(Chính phủ dường như đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *