Blog

“Phúc Lộc Thọ – 3 Tượng Trưng Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp”

Phúc Lộc Thọ là một khái niệm được sử dụng để tượng trưng cho sự giàu có, danh tiếng và tuổi thọ. Tuy nhiên, ý nghĩa của ba từ phúc, lộc, thọ là gì?

Phúc – May Mắn và Niềm Vui

“Phúc” (福) có ý nghĩa là điều tốt lành, vận may. Trong thời cổ, “phúc” còn có nghĩa là rượu thật đúng từ lê (Lê Ký – Thiếu Nghi). Ví dụ: phúc lễ (lễ vật hiện tại); phúc tú (rượu dùng từ thân)… “Phúc” còn là cách chào của phụ nữ thời xưa hay là lời chúc tốt đẹp dùng trong các bức thư: phúc an (福安), phúc thắng (福胜), phúc cung (福拱).

Ngày nay, chúng ta cũng thường sử dụng những lời chúc liên quan đến chữ phúc, ví dụ như Phúc thọ song toàn (hạnh phúc và sống lâu hoàn toàn cả hai); Phúc thọ vô cùng (phúc thọ suốt đời)…

Phúc tinh chính là sao Thất Sát (sao Mộc), còn gọi là Phúc thần hay Tử Vi đại đế trong Đạo giáo. Ông phụ trách việc phân phối phúc khí cho con người, được dân chúng kính trọng. Ngoại hình Phúc thần hơi giống với thần tài Triệu Công Minh, thường đội mũ cánh quân, cầm ngọc nhỏ ý hoặc ấm một địa trá trong tay. Tương truyền, Phúc thần chính là Đồng Thành, tổng trấn Đường Đạo Châu, được tôn là Thần Tài, chuyên ban phúc lành.

Lộc – May Mắn và Sức Mạnh

“Lộc” (禄) là phúc lành, bằng lộc. Lộc tinh, còn gọi là Văn Xương tinh, người trông coi việc công danh và quan lộc, tư cách và vẻ bề ngoài, vật phẩm vua ban cho người làm việc triều đình. Lộc tinh hay Lộc thần, do Trương Á Thụ, Từ Đằng thần hay Văn Xương đại quân đề quân nhiệm. Ngoài ra, còn có thuyết cho rằng Lộc thần là Trương Viên Tiêu, ngôi ở Mi Tổng Xuyên, được đảo vào thời Nguyên đại hoặc là Tống từ Trường Tiên, còn gọi là Mạnh Tú Sơn, hoàng đế thời hậu Thục.

Thọ – Sức Sống Lâu Dài và Hạnh Phúc

“Thọ” (寿) là sự sống lâu, ban phúc hay ngày sinh nhật, chúc thọ (祝寿) là chúc mừng sinh nhật. Thọ còn có nghĩa tặng vàng bạc, lừa là cho người tôn kính; chúc rượu cùng gọi là thọ. Trong việc tang, chúng ta cũng dùng từ thọ (với cách nói uyển ngữ): thọ y (với liễm hoặc quần áo để mặc khi chết), thọ mộc (quan tài để sử dụng khi chết) – (Hậu Hán thư – Hoàn giả truyền – Hậu Lâm).

Thọ tinh, còn gọi là Nam cục lao nhân tinh, là vệ thần của tuổi thọ. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng ông Bành Đồ là người đã sống rất lâu, đã trở thành Thọ tinh sau khi ông qua đời. Thọ tinh có một vòng trán rộng, một tay cầm gậy nhỏ ý, một tay cầm quả đào trường thọ, tức trường cho cuộc sống thanh cao.

Sau thời nhà Minh, người ta kết hợp Thọ tinh, Phúc tinh và Lộc tinh, gọi chung là Phúc Lộc Thọ. Trong điếu khắc và hội họa truyền thống, ba ngôi sao này được sắp xếp từ trái sang phải là Thọ tinh, Phúc tinh và Lộc tinh.

Người dân thường thường thể hiện tình cảm với thần Phúc Lộc Thọ bằng cách mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp, và thường chúc nhau: “Phúc như Ông Hải thọ từ Nam Sơn” (Phúc lộc luôn dồi dào như nước Biển Đông, sống lâu như vùng Nam Sơn có nhiều trúc).

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *