Blog

phương sai đồng nhất là gì? Ví dụ… – VietnamBiz

hktc.info xin giới thiệu bài viết

hình minh họa. Nguồn: slideserve.com

phương sai thuần túy

ý tưởng

phương sai đồng nhất ĐƯỢC RỒI phương sai có điều kiện không đổi trong tiếng anh là đồng tính hoặc với cùng phương sai.

phương sai đồng nhất Nó đề cập đến điều kiện phương sai của phần dư hoặc sai số trong mô hình hồi quy là không đổi. Nói cách khác, lỗi không thay đổi đáng kể khi giá trị của biến thay đổi.

Việc thiếu phương sai đồng nhất có nghĩa là các mô hình hồi quy có thể yêu cầu các biến bổ sung để giải thích biến phụ thuộc.

tính năng phương sai tương tự

phương sai đồng nhất là giả định trong mô hình hồi quy tuyến tính. Ngược lại với phương sai thống nhất là phương sai thay đổi.

thay đổi phương sai Đề cập đến tình huống mà phương sai của sai số trong phương trình hồi quy không phải là hằng số.

Một mô hình hồi quy được coi là không hợp lệ nếu phương sai của sai số xung quanh đường hồi quy thay đổi quá nhiều.

Vì phương sai là sự khác biệt đo được giữa những gì mô hình hồi quy dự đoán và những gì nó thực sự làm, nên việc xác định tính đồng nhất của phương sai giúp xác định những yếu tố nào cần được điều chỉnh để có được kết quả chính xác hơn.

một số lưu ý

Một mô hình hồi quy hay đơn giản là một hàm hồi quy bao gồm bốn khái niệm.

– Vế trái của phương trình hồi quy là biến phụ thuộc, đại diện cho hiện tượng mà nhà nghiên cứu đang cố gắng giải thích.

– Ở vế phải của phương trình là các hằng số, biến giải thích và sai số. Lỗi này cho thấy có bao nhiêu thay đổi trong biến phụ thuộc không được giải thích bởi các biến độc lập.

Ví dụ phương sai đồng nhất

Giả sử bạn muốn giải thích điểm kiểm tra của sinh viên theo lượng thời gian mà mỗi sinh viên dành cho việc học. Trong trường hợp này, điểm kiểm tra sẽ là biến phụ thuộc và thời gian học tập của sinh viên sẽ là biến độc lập.

Các lỗi là sự khác biệt trong điểm kiểm tra của học sinh mà không thể giải thích được bằng lượng thời gian học của học sinh.

– nếu phương sai Như nhau Khi đó mô hình hồi quy được coi là giải thích được mục đích nghiên cứu, hay mô hình hồi quy giải thích tốt mối tương quan giữa điểm thi và thời gian học.

Trong trường hợp này, thời gian học tập là một lời giải thích hợp lý cho điểm kiểm tra.

– nếu phương sai không đồng nhất hoặc thay đổi phương sai Hiện nay, về thời gian học, điểm thi cao tương ứng với thời gian học nhiều hơn, điểm thi thấp thì thời gian học dài hơn, điểm thi cao thì thời gian học ngắn hơn.

Do đó, sự khác biệt về điểm thi không thể được giải thích rõ ràng chỉ bởi một biến độc lập (thời gian học).

Trong trường hợp này, có thể còn một số nhân tố khác chưa quan sát được trong mô hình và mô hình cần được điều chỉnh để ghi nhận các nhân tố này nhằm cho kết quả chính xác hơn.

Theo giả thuyết, nghiên cứu sâu hơn có thể tiết lộ rằng một số học sinh đã biết câu trả lời của bài kiểm tra hoặc họ đã làm bài kiểm tra tương tự trước đó, vì vậy họ không cần dành nhiều thời gian học bài.

Do đó, để cải thiện mô hình hồi quy, các nhà nghiên cứu cần thêm một biến giải thích khác để thu được kết quả tốt hơn, chẳng hạn như một biến đại diện cho công việc được thực hiện trước cùng một bài kiểm tra.

Mô hình hồi quy sẽ có hai biến giải thích là thời gian học và liệu sinh viên có biết trước câu trả lời hay không.

Với hai biến này có thể giải thích được phương sai của hầu hết các điểm bài kiểm tra và phương sai của sai số có thể là phương sai đồng nhất chứng tỏ mô hình hồi quy được thiết lập tốt.

(dựa theo bách khoa toàn thư đầu tư)

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *