Blog

Vấn đề và Vấn đề: Sự khác nhau và cách sử dụng

Trong tiếng Anh, cả “Issue” và “Problem” đều có nghĩa là vấn đề và được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phân biệt đơn giản và dễ nhớ giữa hai từ này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để không còn nhầm lẫn khi sử dụng cặp từ này nhé!

I. Tìm hiểu về “Issue”

 1. Định nghĩa Issue:

Phiên âm: Issue – /’isju:/ – (n)

Nghĩa: Từ “issue” khi là danh từ có nghĩa là một vấn đề, một sự kiện hoặc một vụ việc đang được thảo luận, xem xét, hoặc được bàn cãi. Đây là một vấn đề cụ thể mà người ta đang quan tâm hoặc cần giải quyết. “Issue” có thể liên quan đến nhiều lĩnh vực như xã hội, kinh tế, chính trị, công nghệ và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.

Ví dụ:

 • Vấn đề biến đổi khí hậu là một mối quan tâm toàn cầu.
 • Công ty đang giải quyết vấn đề an toàn lao động.
 1. Các cụm từ với Issue:
 • Address the issue: Giải quyết vấn đề hoặc xem xét nó một cách nghiêm túc.
 • Raise an issue: Đề xuất một vấn đề để xem xét.
 • Debate the issue: Thảo luận hoặc tranh luận về một vấn đề.
 • Tackle the issue: Thực hiện các biện pháp để giải quyết một vấn đề.
 • Pressing issue: Vấn đề cấp bách hoặc quan trọng.
 • Controversial issue: Vấn đề gây tranh cãi hoặc có nhiều quan điểm khác nhau.
 • Global issue: Vấn đề toàn cầu hoặc có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
 • Human rights issue: Vấn đề liên quan đến quyền con người.
 • Domestic issue: Vấn đề nội địa hoặc quốc gia.
 • Public issue: Vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng hoặc xã hội.

II. Tìm hiểu về “Problem”

 1. Định nghĩa Problem:

Phiên âm: Problem – /ˈprɒb.ləm/ – (n)

Nghĩa: “Problem” có nghĩa là một vấn đề hoặc khó khăn mà cần phải được giải quyết hoặc xử lý. Từ này thường đề cập đến tình huống hoặc điều gì đó gây phiền hà, rắc rối hoặc thách thức. Khi gặp một vấn đề (problem), người ta thường cần phải tìm cách tìm ra giải pháp (solution). Các loại vấn đề được đề cập có thể rất đa dạng, từ những vấn đề nhỏ hàng ngày cho đến những vấn đề lớn và phức tạp.

Ví dụ:

 • Máy tính của tôi gặp sự cố với hệ điều hành, và tôi không thể tìm cách sửa chúng.
 • Tắc đường là một vấn đề lớn ở thành phố này trong giờ cao điểm.
 1. Các cụm từ với Problem:
 • A Major Problem: Một vấn đề quan trọng hoặc nghiêm trọng.
 • An Ongoing Problem: Một vấn đề tiếp tục hoặc kéo dài.
 • A Solvable Problem: Một vấn đề có thể giải quyết.
 • A Persistent Problem: Một vấn đề dai dẳng hoặc khó khăn giải quyết.
 • A Complex Problem: Một vấn đề phức tạp hoặc khó hiểu.
 • A Serious Problem: Một vấn đề nghiêm trọng hoặc nguy hiểm.
 • A Common Problem: Một vấn đề phổ biến hoặc thường gặp.
 • A Global Problem: Một vấn đề có ảnh hưởng trên toàn cầu.
 • A Technical Problem: Một vấn đề kỹ thuật hoặc liên quan đến công nghệ.
 • A Personal Problem: Một vấn đề cá nhân hoặc liên quan đến cuộc sống của một người.
 • A Systemic Problem: Một vấn đề hệ thống hoặc liên quan đến cấu trúc tổ chức.
 • A Growing Problem: Một vấn đề đang gia tăng hoặc lan rộng.
 • A Recurring Problem: Một vấn đề tái diễn hoặc xảy ra lặp lại.
 • A Legal Problem: Một vấn đề liên quan đến luật pháp hoặc hệ thống pháp lý.

III. Phân biệt Issue và Problem

 1. Ý nghĩa:
 • Issue: Thường ám chỉ một sự phiền toái, phát sinh hoặc vấn đề nhỏ, thường không nghiêm trọng và có thể được thảo luận hoặc giải quyết dễ dàng; có thể chỉ đơn giản là một sự không thỏa mãn nhỏ hoặc một tình huống cần xem xét.
 • Problem: Thường ám chỉ một vấn đề hoặc tình huống nghiêm trọng, thường đòi hỏi nhiều công sức hoặc thời gian để giải quyết; có thể tạo ra khó khăn hoặc tạo ra hậu quả nghiêm trọng.
 1. Cách sử dụng:
 • Issue: Thường được sử dụng trong ngữ cảnh thảo luận hoặc đề cập đến một vấn đề nhỏ hơn trong cuộc sống hàng ngày.
 • Problem: Thường được sử dụng khi mô tả một vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc một tình huống đòi hỏi sự giải quyết.
 1. Mức độ biểu đạt:
 • Mức độ nghiêm trọng: “Issue” thường ám chỉ một vấn đề nhỏ hoặc không quá nghiêm trọng, gây phiền toái cá nhân, trong khi “problem” thường ám chỉ một vấn đề nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến người khác.
 • Cách giải quyết: “Issue” thường có thể giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng, trong khi “problem” thường đòi hỏi nhiều công sức và thời gian hơn để giải quyết.
 • Khả năng thảo luận: “Issue” thường có thể thảo luận hoặc đề cập trong một cuộc trò chuyện bình thường, trong khi “problem” thường đòi hỏi sự quan tâm và xử lý nghiêm túc hơn.
 1. Ví dụ:
 • Issue: “There is an issue with the air conditioning. It’s not cooling the room properly.” (Có vấn đề với điều hòa. Nó không làm mát được phòng.)
 • Problem: “We have a serious problem with the company’s finances. We’re facing a significant loss this quarter.” (Chúng ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính của công ty. Chúng ta đang phải đối mặt với khoản lỗ đáng kể trong quý này.)

Đáp án bài tập phân biệt Issue và Problem:

 1. They had a problem with their car and couldn’t start it.
 2. The team discussed the issue of low employee morale.
 3. The company faced financial problems due to the economic downturn.
 4. The politician addressed the issue of healthcare reform in her speech.
 5. We need to find a solution to this problem before it escalates.
 6. We have a problem with the computer system. It keeps crashing.
 7. The issue of climate change is a global concern.
 8. The team is working hard to solve the problem of communication breakdown.
 9. The issue of traffic congestion needs to be addressed by the city council.
 10. He has been having some health issues lately.

Hy vọng với những kiến thức trên, bạn đã biết phân biệt được Issue và Problem. Đừng quên thực hành và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày nhé!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *