ROCE là gì? Ý nghĩa và cách tính ROCE (Lợi tức trên vốn đã sử dụng)
Blog

ROCE là gì? Ý nghĩa và cách tính ROCE (Lợi tức trên vốn đã sử dụng)

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Lợi nhuận trên vốn được sử dụng là gì?

Hoa hồng (Return on Capital Employed) là lợi nhuận trên vốn đã sử dụng. Nó là một số liệu được các nhà đầu tư sử dụng để đo lường khả năng sinh lợi của một doanh nghiệp và hiệu quả mà một doanh nghiệp sử dụng vốn. Vì vậy, cụ thể, Hoa hồng đó là gì? Làm thế nào để tính toán roce?hãy để chúng tôi thương nhân Hãy tìm hiểu với bài viết dưới đây.

Hoa hồng (Return on Capital Employed) là lợi nhuận trên vốn đã sử dụng. Nó là một số liệu được các nhà đầu tư sử dụng để đo lường khả năng sinh lợi của một doanh nghiệp và hiệu quả mà một doanh nghiệp sử dụng vốn. Vì vậy, cụ thể, Hoa hồng đó là gì? Làm thế nào để tính toán roce?hãy để chúng tôi thương nhân Hãy tìm hiểu với bài viết dưới đây.

Russell là gì?

Roce là viết tắt của lợi nhuận trên vốn sử dụng, đó là lợi nhuận trên vốn sử dụng. Được thể hiện dưới dạng phần trăm, chỉ số này được sử dụng để đo lường khả năng sinh lời của một công ty hoặc doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn.

gạo là gì

Tỷ lệ roce rất quan trọng vì nó cho biết doanh nghiệp sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ khoản đầu tư ban đầu. Từ đó, doanh nghiệp sẽ biết được nguồn vốn của mình có được sử dụng hiệu quả hay không và cần điều chỉnh những vấn đề gì để phục hồi lợi nhuận. Các nhà đầu tư sử dụng roce để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của công ty.

cách tính c

Số tiền được tính theo công thức sau:

roce kết tinh

Ở đâu:

 • EBIT = Thu nhập trước thuế và lãi vay. Đây là lợi nhuận sau khi trừ chi phí sản phẩm và chi phí vận hành khỏi tổng doanh thu.
 • Vốn sử dụng = tổng tài sản – nợ ngắn hạn. Trong số đó, tổng tài sản bao gồm tất cả các tài sản thuộc sở hữu của công ty, chẳng hạn như cổ phiếu, nợ, vốn chủ sở hữu, dự trữ, ưu đãi, v.v.
 • Ý nghĩa của chỉ số roce

  Chỉ số roce đóng vai trò quan trọng đối với cả nhà đầu tư và doanh nghiệp. Một số ý nghĩa của roce như sau:

  Đối với doanh nghiệp:

  • Phép tính roce cho thấy lợi nhuận trên mỗi đô la vốn được sử dụng. Sau khi một công ty chi nhiều tiền, nó sẽ sử dụng chỉ số này để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.
  • Chỉ số roce còn giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu được cán cân thanh toán tối ưu và là công cụ hiệu quả để đánh giá và dự báo tăng trưởng của doanh nghiệp.
  • ý nghĩa của roce

   Đối với nhà đầu tư:

   • roce đặc biệt hữu ích để đánh giá hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp trong các ngành thâm dụng vốn như các công ty dầu khí. gas, điện, viễn thông, v.v.).
   • Chỉ số roce giúp so sánh khả năng sinh lợi của hai công ty trong cùng một ngành. Tỷ lệ roce càng cao, khả năng sinh lời của công ty càng tốt.
   • Ví dụ: Lợi nhuận của Công ty A là 100 tỷ đồng, doanh thu là 1 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận của công ty b là 150 tỷ Rp và doanh thu là 1 nghìn tỷ Rp.

    Chỉ nhìn vào khả năng sinh lời, có thể thấy tỷ suất lợi nhuận của Công ty A thấp hơn 10% so với 15% của Công ty B. Nếu xem xét tiêu chí về số vốn ban đầu được sử dụng để đạt được mức lợi nhuận và thu nhập này, kết quả có thể sẽ rất khác.

    Giả sử vốn của công ty A là 500 tỷ đồng, vốn của công ty B là 1 nghìn tỷ đồng. Bây giờ roce của công ty a là 20% (100/500) và công ty b là 15% (150/1000). Có thể thấy Công ty A sử dụng vốn hiệu quả hơn Công ty B.

    Ưu điểm và nhược điểm của roce

    Nhà đầu tư sử dụng roce để phân tích sẽ có những ưu nhược điểm cụ thể như sau:

    Lợi thế:

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *