Blog

Số dư tài khoản vãng lai là gì?Định nghĩa, Ví dụ, Giải thích

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Số dư tài khoản vãng lai là gì?

thông tin về các điều khoản

xác định khái niệm

số dư tài khoản vãng lai?

Số dư tài khoản vãng lai là bản ghi tất cả các giao dịch quốc tế giữa cư dân của một quốc gia và cư dân của một quốc gia khác trong năm. Tài khoản được chia thành nhiều tài khoản phụ, quan trọng nhất là tài khoản vãng lai và tài khoản tài chính. Tài khoản vãng lai thường được chia thành tài khoản giao dịch hàng hóa và tài khoản dịch vụ.

 • Số dư tài khoản vãng lai là số dư tài khoản vãng lai; số dư tài khoản vãng lai.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế.
 • Công thức tính

  Số dư tài khoản tài chính có thể được định nghĩa là ka = exa – ima, trong đó exa và ima tương ứng là xuất và nhập tài sản. Nếu ka > 0, tài sản xuất khẩu của quốc gia lớn hơn nhập khẩu và tài khoản tài chính của quốc gia đó thặng dư. Nếu ka < 0, quốc gia bị thâm hụt tài khoản tài chính.

  giải thích ý nghĩa

  Nói một cách đơn giản, khi một quốc gia có số dư tài khoản vãng lai dương (còn được gọi là thặng dư), thì quốc gia đó là người cho vay ròng đối với phần còn lại của thế giới. Khi một quốc gia có số dư tài khoản vãng lai âm (còn được gọi là thâm hụt), quốc gia đó là người đi vay ròng đối với phần còn lại của thế giới.

  Ví dụ – cách sử dụng

  Cán cân tài khoản vãng lai của Hoa Kỳ bị thâm hụt kể từ năm 1992 (xem biểu đồ) và thâm hụt ngày càng tăng. Kết quả là Hoa Kỳ và công dân của họ đã vay mượn rất nhiều từ các quốc gia khác như Trung Quốc. Điều đó khiến một số người lo lắng, mặc dù những người khác cho rằng điều đó có nghĩa là Bắc Kinh cuối cùng sẽ buộc phải tăng giá trị đồng nhân dân tệ, điều này sẽ giúp giảm thâm hụt.

  từ liên quan tương tự

  Danh mục thuật ngữ liên quan đến số dư tài khoản vãng lai

  tóm tắt

  Trên đây nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ kinh tế số dư tài khoản vãng lai? (hoặc số dư tài khoản vãng lai; số dư tài khoản vãng lai nghĩa là gì?) Định nghĩa số dư tài khoản vãng lai? Số dư Tài khoản Vãng lai/Số dư Tài khoản Vãng lai Ý nghĩa, Ví dụ, Sự khác biệt và Hướng dẫn Sử dụng; Số dư Tài khoản Vãng lai.Truy cập sotaydoanhtri.com để tìm thông tin về các thuật ngữ kinh tế được cập nhật liên tục

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *