Blog

Tờ khai thuế của Vương quốc Anh là gì? – Luật Nhân Dân Việt Nam

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Doanh nghiệp phải kê khai các loại thuế theo quy định như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu dùng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Tùy theo từng loại thuế sẽ có cách khai thuế khác nhau theo quy định.

Tờ khai thuế là một danh từ được sử dụng phổ biến hơn. Vậy tờ khai thuế của Vương quốc Anh là gì?

Tờ khai thuế là gì?

Tờ khai thuế là tài liệu trong đó người nộp thuế kê khai các thông tin cần thiết để xác định nghĩa vụ nộp thuế của mình theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

Doanh nghiệp phải kê khai, khai thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, tùy theo từng loại thuế khác nhau sẽ có cách kê khai khác nhau để thực hiện theo quy định.

Tùy từng loại tờ khai thuế sẽ có thời gian nộp hồ sơ và quy định cụ thể khác nhau. Ví dụ, đối với doanh nghiệp không thay đổi vốn đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp chỉ cần kê khai thuế môn bài và mang số thuế môn bài phải nộp hàng năm đến chi cục thuế. Hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm tài chính.

Tờ khai thuế của Vương quốc Anh là gì?

Tờ khai thuế tiếng Anh.

Tờ khai thuế là mẫu chứng từ do Bộ Tài chính quy định để người nộp thuế kê khai các thông tin xác định số thuế mà người nộp thuế phải nộp.

Doanh nghiệp phải kê khai và nộp tờ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNCN và thuế TNDN. Vì vậy, mỗi loại thuế khác nhau lại có những quy định về khai thuế khác nhau.

Theo từng loại tờ khai thuế khác nhau cũng có những quy định cụ thể về thời gian nộp hồ sơ. Ví dụ, đối với doanh nghiệp không thay đổi vốn đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì chỉ cần kê khai mỗi năm một lần, tùy thuộc vào số thuế môn bài đã nộp cho cơ quan thuế. Hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm tài chính.

Các từ liên quan đến khai thuế tiếng anh là gì?

Chúng tôi đã giải thích khái niệm này ở trên Tờ khai thuế tiếng anh là gì? Và bài viết này sẽ giải thích một số từ liên quan đến tờ khai tiếng Anh:

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

-giấy phép khai thuế (giấy phép khai thuế);

– Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp;

– Cách kê khai thuế GTGT;

– khi tờ khai thuế được nộp (khi tờ khai thuế được nộp);

– Nơi nộp tờ khai thuế.

xem thêm:

Thẻ công dân Anh là gì?

Doanh nghiệp chế xuất tiếng anh là gì?

Đoạn khai báo trong tiếng Anh là gì?

Khi người nộp thuế nộp thuế phải kê khai các nội dung theo đúng tờ khai đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền. (Khi người nộp thuế nộp thuế cần kê khai các nội dung theo đúng thể thức trong tờ khai và nộp cho cơ quan có thẩm quyền).

Tờ khai thuế và tờ khai thuế GTGT có thể được nộp trực tuyến tại trang web của DGT.

Cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam chấp nhận kê khai thuế qua mạng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kê khai thuế. (Nhận tờ khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc khai thuế).

Đây là một bài viết về Kê khai thuế trong tiếng anh là gì?Các từ tương tự như English tax return và một số đoạn sử dụng English tax return.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *