Vận đơn đường biển – B/L – PCS.VN
Blog

Vận đơn đường biển – B/L – PCS.VN

hktc.info xin giới thiệu bài viết

1. Vận đơn (b/l) là gì?

Vận đơn là chứng từ do người vận chuyển hoặc người thay mặt người vận chuyển cấp cho người gửi hàng để vận chuyển hàng hóa bằng đường biển sau khi hàng hóa đã xếp lên tàu hoặc đã nhận và sẵn sàng xếp lên tàu. .

miếng

2. Chức năng vận đơn

Theo quy định tại Điều 81 Luật Hàng hải, vận đơn có 3 chức năng chính sau:

Điều 1

Vận đơn là “bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận hàng đúng số lượng, chủng loại và tình trạng quy định trong vận đơn đến địa điểm dỡ hàng”. Để thực hiện chức năng này, vận đơn là giấy biên nhận hàng hóa do người chuyên chở cấp cho người bốc hàng. Nếu không có ghi chú trên vận đơn, người ta cho rằng hàng hóa trên vận đơn được coi là ở tình trạng “rõ ràng là tốt”. Điều này cũng có nghĩa là người bán (người xuất khẩu) đã giao hàng cho người mua (người nhập khẩu) thông qua người vận tải, và người vận tải nhận hàng như thế nào thì phải giao vận đơn gốc cho người cầm vận đơn gốc. . Vận đơn tại cảng dỡ hàng.

thứ hạng

Vận đơn gốc là chứng từ hợp lệ để làm thủ tục nhận hàng Nói một cách đơn giản, vận đơn đường biển là chứng từ ghi trên vận đơn để xác nhận quyền sở hữu hàng hóa. Vì vậy, vận đơn có thể được mua, bán và chuyển nhượng. Việc mua, bán và chuyển nhượng có thể diễn ra nhiều lần trước khi hàng hóa được giao. Trong mỗi chuyến hàng, người cầm vận đơn gốc, tức là chủ hàng hóa ghi trong vận đơn, có quyền yêu cầu người vận chuyển giao hàng cho mình theo các điều kiện quy định trong hợp đồng này. . .Vận đơn tại cảng đích.

Thứ ba: Vận đơn là một hợp đồng được ký kết để vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Trong trường hợp thuê tàu, người thuê tàu và người thuê tàu đã giao kết hợp đồng thuê tàu trước khi vận đơn được ký phát. Người vận chuyển phát hành vận đơn cho người gửi hàng khi hàng hóa được xếp lên tàu hoặc chấp nhận vận chuyển. Một vận đơn được phát hành để xác nhận rằng hợp đồng vận chuyển đã được ký kết.

Trong trường hợp thuê tàu, không có thỏa thuận trước hợp đồng như hợp đồng thuê tàu mà chỉ là cam kết (của tàu hoặc người vận chuyển) để nhường chỗ cho người thuê tàu. Cam kết này được ghi lại trong một tài liệu gọi là đơn đặt hàng trước. Vì vậy, vận đơn đường biển được ký phát là bằng chứng duy nhất để xác nhận hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển đã được giao kết. Nội dung của vận đơn là cơ sở pháp lý để người phát hành và người cầm giữ vận đơn giải quyết mọi tranh chấp sau này.

3. Hiệu lực của vận đơn

Vận đơn đường biển có các chức năng chính sau:

Trước hết, vận đơn là cơ sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ giữa người gửi hàng, người nhận hàng và người vận chuyển.

Thứ hai, vận đơn là căn cứ để khai hải quan và làm thủ tục xuất nhập khẩu.

3. Vận đơn là căn cứ để người bán nhận hàng, xác định số lượng hàng hóa sẽ gửi cho người mua và ghi nhận, kiểm tra, theo dõi người bán (người vận chuyển) có thực hiện đầy đủ hợp đồng hay không. tôi hay không. Hợp đồng ngoại thương (vận đơn) sẽ được áp dụng.

4. Vận đơn và các chứng từ hàng hóa khác tạo thành một bộ chứng từ thanh toán.

Thứ năm, vận đơn là chứng từ quan trọng để khiếu kiện người bảo hiểm hoặc các bên liên quan khác.

Thứ sáu, vận đơn còn được sử dụng như một chứng từ cho việc cầm cố, mua bán, chuyển nhượng hàng hoá ghi trên vận đơn.

4. Phân loại vận đơn

Có nhiều loại vận đơn đường biển với nội dung phong phú, được sử dụng cho các công việc khác nhau tùy theo nội dung thể hiện trên vận đơn. Trong thực tiễn thương mại quốc tế, có nhiều căn cứ phân loại vận đơn, cụ thể như sau:

Theo việc xếp dỡ hàng hóa, vận đơn được chia thành hai loại: vận đơn xếp hàng và vận đơn nhận hàng.

Nếu căn cứ vào quyền chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hoá ghi trên vận đơn thì có ba loại vận đơn: vận đơn ghi danh, vận đơn vô danh hay còn gọi là vận đơn xuất khẩu. Vận đơn là người viết tên, vận đơn là…)

Nếu dựa vào lời nhận xét của thuyền trưởng trên vận đơn thì có vận đơn sạch và vận đơn sai.

Theo hành trình của hàng hóa, vận đơn được chia thành: vận đơn trực tiếp, vận đơn liên phương thức, vận đơn liên hợp hay vận đơn đa phương thức, vận đơn liên hợp hay vận đơn đa phương thức.

Nếu thuê tàu được thông qua, có vận đơn đường biển và vận đơn đường biển hoặc vận đơn đường biển container.

Theo giá trị sử dụng và giá trị lưu thông, ta có vận đơn gốc ( original bill of lading ) và vận đơn bản sao ( copy of lading ).

Ngoài ra còn có vận đơn đăng ký, vận đơn congen… Tuy nhiên, theo Luật Hàng hải Việt Nam, có ba hình thức phát hành vận đơn: vận đơn đích danh, vận đơn đích danh, vận đơn đích danh và vận đơn đích danh. lối ra. gửi.

pcs – tất cả các dấu ngoặc kép

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *