Blog

W/W – W là gì. Giới thiệu mô hình

hktc.info xin giới thiệu bài viết

Bài viết này giúp bạn hiểu công thức tính nồng độ c% hay phần trăm. Bao gồm các công thức chính xác và một số ví dụ minh họa chi tiết. Bạn đang xem: W/w là gì?

Có hai loại nồng độ phần trăm: phần trăm khối lượng và phần trăm thể tích.

công thức tính c% khối lượng

Phần trăm khối lượng (m/m) là khối lượng của chất tan chia cho tổng khối lượng của dung dịch, nhân với 100%.

Phần trăm khối lượng = khối lượng chất tan / tổng khối lượng dung dịch × 100%

Ví dụ

Phần trăm khối lượng của dung dịch chứa 26,5 gam glucozơ trong 500 gam dung dịch là bao nhiêu?

giải pháp

Phần trăm khối lượng = khối lượng glucozơ/tổng ​​khối lượng dung dịch x 100% = 26,5g

500g×100%=5,30%

Khối lượng c% công thức

Phần trăm thể tích (v/v) là thể tích chất tan chia cho tổng thể tích dung dịch, nhân với 100%.

Phần trăm khối lượng = khối lượng chất tan / tổng khối lượng dung dịch × 100%

Ví dụ

Bạn sẽ pha chế 250ml cồn tẩy rửa 70% (v/v) như thế nào

giải pháp

70%=khối lượng cồn tẩy rửa/tổng ​​thể tích dung dịch×100%×100%

Vì thế

Thể tích cồn tẩy rửa = thể tích dung dịch x 70%/100% = 250ml x 70/100 = 175ml

Thêm đủ nước vào 175 mL cồn tẩy rửa để tạo thành tổng cộng 250 mL dung dịch.

Lưu ý khi sử dụng công thức c%

Nồng độ của dung dịch chủ yếu được biểu thị bằng số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch (còn gọi là số mol).

Ví dụ:

(a) Nếu 100 lít dung dịch nước chứa 25 mol natri clorua thì nồng độ của dung dịch là

25/100 = 0,25 mol⋅L^-1.

(b) Nồng độ mol của dung dịch hòa tan vừa đủ 15,0 g natri hydroxit trong nước để tạo thành dung dịch 225 ml là bao nhiêu?

giải pháp

Tính số mol chất tan.

<3

Tính số lít dung dịch có thể dùng được.

Thể tích = 225ml × 1l/1000ml = 0,225 lít

Chia số mol chất tan cho số lít dung dịch.

Độ phân cực = 0,375mol/0,225l = 1,67mol/l

Hãy giải quyết phần trăm khối lượng và phần trăm khối lượng. Xem Thêm: Bột Sắn Dây Dùng Để Làm Gì? Lợi ích của sắn là gì?

Nồng độ phần trăm khối lượng được định nghĩa là khối lượng của chất tan chia cho tổng khối lượng của dung dịch nhân với 100%. Vì thế:

Có hai cách thay đổi nồng độ của dung dịch theo khối lượng

Hãy lấy một ví dụ để minh họa rõ hơn khái niệm này. Giả sử chúng ta hòa tan 10,0g một chất trong 100,0g nước. Trọng tâm của chúng tôi là:

c % = 10,0 g 10,0 g + 100,0 g⋅ 100 % = 9,09 %

Bây giờ hãy thử nhân đôi khối lượng chất tan; nồng độ mới sẽ là

c % = 2 10,0 g 2 10,0 g + 100,0 g⋅ 100 % = 16,7%

Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ nguyên khối lượng của chất tan là 10,0 g và tăng gấp đôi khối lượng của dung môi (trong trường hợp này là nước), thì nồng độ sẽ là:

c % = 10,0 g 10,0 g + 2 100,0 g⋅ 100 % = 4,76%

Điều này cũng đúng với nồng độ phần trăm thể tích, được định nghĩa là thể tích của chất tan chia cho tổng thể tích của dung dịch nhân với 100%.

100%

Dễ dàng nhận thấy rằng việc điều chỉnh thể tích chất tan hoặc thể tích dung môi (hoặc cả hai) sẽ làm thay đổi nồng độ phần trăm thể tích của dung dịch.

Một biến thể khác của nồng độ phần trăm là phần trăm khối lượng/khối lượng hoặc phần trăm khối lượng/khối lượng. Biến thể này đo lượng chất tan tính bằng gam, nhưng lượng dung dịch tính bằng mililit. … nên thể tích của dung dịch tính bằng mililit gần bằng khối lượng của dung dịch tính bằng gam.

Cách tính phần trăm khối lượng?

Công thức chung: Công thức chung để tính tỷ lệ phần trăm có công thức: còn được gọi là %v/v, luôn được biểu thị bằng phần trăm (%), và đơn vị khối lượng nên được biểu thị bằng ml. Một cách khác để biểu thị phần trăm này là thể tích chất tan trong 100 mL dung dịch (tính bằng mL).

Tính phần trăm nồng độ

Hóa chất

nồng độ phần trăm Hãy cho chúng tôi biết tỷ lệ của một hoạt chất cụ thể là (hoặc nên có) trong giải pháp tổng thể.

Lúc đầu, hầu hết sinh viên công nghệ dược không học toán hoặc hóa cao cấp sẽ bối rối về cách thức hoạt động của nó. Vì vậy, đừng lo lắng nếu bạn không hiểu và áp dụng nó ngay lập tức.

Nhiều lần bạn sẽ thấy nồng độ được biểu thị bằng 1:100, 1:200, v.v. có thể chuyển đổi thành phân số bằng cách đặt số đầu tiên lên trên số thứ hai.

nguyên tắc chung

(chất lỏng)

(Khô)

phần trăm khối lượng/khối lượng

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin chính xác về công thức tính nồng độ phần trăm (c%). Ngoài ra, thông qua các ví dụ chi tiết, tôi hy vọng mọi người đã hiểu sâu về công thức quan trọng này.

Cảm ơn bạn đã xem qua bài viết của hktc.info

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *