Blog

Cấu trúc hỏi người – Who is this: Ý nghĩa và cách sử dụng

Trong tiếng Anh lớp 3, cấu trúc hỏi người “Who is this?” là một trong những kiến thức quan trọng. Để giúp con nắm chắc cấu trúc này, cha mẹ hãy đọc bài viết dưới đây. Bài viết sẽ cung cấp ý nghĩa và cách sử dụng của cấu trúc này để con có cơ hội đạt điểm cao.

I – Phần từ vựng cần nhớ

 • Who: Ai đó (từ dùng để hỏi)
 • That: Chỉ một người/ một vật nào đó ở cách xa mình
 • This: Chỉ một người/ một vật nào đó ở gần mình

II – Cấu trúc

1 – Câu hỏi

Cấu trúc: Who + is + this?

 • Who: Ai đó?
 • This: Chỉ một người/ một vật nào đó ở gần mình
 • Nghĩa cả câu: Đây là ai?

Cấu trúc: Who + is + that?

 • Who: Ai đó?
 • That: Chỉ một người/ một vật nào đó ở cách xa mình
 • Nghĩa cả câu: Kia là ai?

2 – Câu trả lời

Cấu trúc: It’s + tên

Ví dụ: Who is this? – It’s Mai (Đây là ai? – Đây là Mai)

Ví dụ: Who is that? – It’s Tuan (Kia là ai? – Đó là Tuấn)

TỔNG KẾT LẠI: “Who is this?” là cấu trúc dùng để hỏi người ở gần mình. Ngược lại, “Who is that?” là cấu trúc dùng để hỏi người ở xa mình. Hai cấu trúc này được sử dụng khi người hỏi KHÔNG BIẾT GÌ về đối tượng được nhắc tới.

3 – Câu hỏi

Cấu trúc: Is + this + tên?

 • Is: là
 • This: Chỉ một người/ một vật nào đó ở gần mình
 • Nghĩa cả câu: Đây có phải là…?

Ví dụ: Is this Nga? (Đây có phải là Nga?)

Cấu trúc: Is + that + tên?

 • Is: là
 • That: Chỉ một người/ một vật nào đó ở xa mình
 • Nghĩa cả câu: Kia có phải là ….?

Ví dụ: Is that Nam? (Kia có phải là Nam?)

4 – Câu trả lời

Cấu trúc: Yes, it is (nếu đúng)

Cấu trúc: No, it isn’t (nếu sai)

TỔNG KẾT LẠI: Hai cấu trúc “Is this + tên?” và “Is that + tên?” được sử dụng khi người hỏi MƠ HỒ, KHÔNG CHẮC CHẮN về đối tượng được nhắc tới.

PHẦN LUYỆN TẬP

Bài 1: Read and Match

 • Who is that? – No, it isn’t
 • How are you? – I’m fine, and you
 • Is this Nam? – That is Linh

Bài 2: Put the words in order. Then read aloud:

 1. That/who/is/? …
 2. Thao/is/this/? …
 3. Is/Yes/it …
 4. Phuong/is/it …

Để con luyện tập thêm nhiều dạng bài, cha mẹ có thể tham khảo thêm tại đây.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp con hiểu thêm về cấu trúc hỏi người. Đừng quên đón xem các bài viết tiếp theo của HOCMAI để con nắm chắc kiến thức tiếng Anh nhé!

Đăng ký Chương trình Học Tốt 2020 – 2021 tại đây.

Rate this post
who is this nghĩa là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *